مجیزگویی آخوند روحانی از ولی فقیه ارتجاع و ادعای «جمعیت میلیونی»

  • 1398/10/10

أخوند شیاد حسن روحانی

أخوند شیاد حسن روحانی

آخوند شیاد حسن روحانی یک روز پس از ناکامی و سوت و کور بودن ضدتظاهرات حکومتی در روز ۹دی، علیه قیام سراسری، با مجیزگویی مسخره‌یی از ولی‌فقیه ارتجاع مدعی شد «جمعیت میلیونی» در «حمایت» از خامنه‌ای و نظام به «خیابان» آمده‌اند.

وی گفت: «در همین ایام آبان مردم نشان دادند وقتی به خیابان آمدند شما دیدید جمعیت میلیونی به خیابان آمد برای امنیت کشور برای آرامش کشور برای حمایت از انقلاب برای حمایت از رهبری برای حمایت از نظام این معنای وفادار بودن مردم هست».

رئیس‌جمهور ارتجاع درباره خفگی اقتصادی رژیم و این‌که اوضاع حکومت آخوندی بدتر از دوران جنگ است گفت:

«ما روزهای مشکلی را در دوران تحریم داشتیم و امروز در بدترین دوران تحریم داریم می‌گذرانیم.

اگر ما جنگ اقتصادی نداشتیم، بدانید از سال ۹۵ تا امروز ۲۰۰ میلیارد دلار منبع اضافه وارد این کشور می شد ۲۰۰ میلیارد دلار.

من دارم به شما اعلام می‌کنم در سخت‌ترین شرایط هستیم، من فردی هستم که هم در جنگ بودم هم بعد از جنگ بودم هم قبل از جنگ بودم، هم در انقلاب بودم، همه فراز و نشیب را من دیدم و در هر مقطعی یک نوع مسئولیتی داشتم، هیچ دورانی و هیچ سختی مثل این سال‌ها نبوده که همه  فشار بیاورند».