ساختن محل تک‌تیرانداز در پشت‌بام راهنمایی رانندگی در فردیس کرج

  • 1398/10/11

اعتراضات در فردیس کرج

اعتراضات در فردیس کرج

روز سه‌شنبه ۱۰دیماه ۹۸رژیم آخوندی در بالای پشت‌بام ساختمان راهنمایی و رانندگی در فردیس کرج یک اتاقک دست کرده که محل مستقر شدن تک‌تیرانداز است. در این اتاقک سوراخ‌هایی برای شلیک به سمت مردم تعبیه شده است.

لازم به توضیح است که در قیام‌ آبانماه مردم فردیس کرج به ساختمان راهنمایی و رانندگی تهاجم کرده و قصد آتش زدن آن را داشتند.

روز پنجم دیماه که مصادف با چهلم شهدای قیام آبان بود، رژیم در وحشت از قیام مردم، در این اتاقک یک مأمور مسلح را به‌صورت آماده گذاشته بود.