تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

  • 1398/10/11

دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

روز چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸ دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در اعتراض به سرکوب جاری توسط حراست رژیم در این دانشگاه و پولی‌سازی آموزش برای غارت دانشجویان در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.

در این تجمع که در در برابر ساختمان مدیریت این دانشگاه برگزار شد، دانشجویان با سر دادن شعارهایی نظیر:

«نه پادگان نه بنگاه درود بر دانشگاه»،

«دانشجو میمرد  ذلت نمی پذیرد»

مراتب اعتراض خود را نسبت به پیش گرفتن روند امنیتی و پولی دانشگاه بیان کردند و هم‌چنین خواستار برکناری معاون آموزشی دانشگاه شدند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز