پیام کنفدراسیون اتحادیهٔ جهانی بازرگانی ITUC در همبستگی با قیام مردم ایران

  • 1398/10/09

حمایت کنفدراسیون اتحادیهٔ جهانی بازرگانی ITUC از قیام ایران

حمایت کنفدراسیون اتحادیهٔ جهانی بازرگانی ITUC از قیام ایران
  • کنفدراسیون اتحادیهٔ جهانی بازرگانی(آی تی یو سی) دربرگیرنده ۲۰۰میلیون کارگر رشته‌های مختلف از ۳۳۲اتحادیه در ۱۶۳کشور جهان و دارای رتبه مشورتی سازمان ملل متحد.
  • شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه جهانی بازرگانی (آی تی یو سی): شجاعت شما فوق‌العاده است ما در حمایت از شما ایستاده‌ایم و به شجاعت شما درود می‌فرستم.

خانم شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیهٔ جهانی بازرگانی (آی تی یو سی) یک پیام ویدئویی از طرف ۲۰۰میلیون عضو این کنفدراسیون در بیش از ۱۶۰کشور جهان در مورد کشتار وحشیانه رژیم در قیام سراسری آبان ۹۸و در حمایت از قیام مردم ایران منتشر کرد و آن را بر روی سایت رسمی کنفدراسیون (آی تی یو سی) ituc،‌ و هم‌چنین بر روی توئیتر رسمی این کنفدراسیون قرار داد.

کنفدراسیون اتحادیهٔ جهانی بازرگانی (آی تی یو سی) که از اول نوامبر ۲۰۰۶ تأسیس شده است، در حال حاضر در برگیرندهٔ ۲۰۰میلیون عضو از کارگران رشته‌های مختلف۳۳۲اتحادیه در ۱۶۳کشور جهان است. مقر اصلی این کنفدراسیون در ژنو قرار دارد و دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل است.

خانم شارون بارو در این پیام گفت:

در حالکیه حکومت (ایران) به مردم حمله می‌کند و طی آن صدها تن کشته و هزاران نفر مجروح شده‌اند، پیام همبستگی خودم با مردم ایران را ارائه می‌دهم. چرا که این حکومتی است که حقوق اساسی و آزادی‌هایی که مردم خواهان آن هستند را نادیده می‌گیرد.

چنان‌چه آزادی ایجاد هیچگونه تشکل یا آزادی تجمع وجود نداشته باشد و مردم حق نمایندگی یکدیگر را نداشته باشند؛ کارگران، استثمار می‌شوند و دموکراسی و‌ آزادی در این کشور وجود ندارد.

دبیرکل کنفدراسیون جهانی بازرگانی با اشاره به قطع اینترنت توسط رژیم آخوندی افزود: هنگامی که حکومتی اینترنت را قطع می‌کند و مانع ارتباط مردم با جهان خارج می‌گردد این، نمونه‌ای از سرکوب است،

خانم شارون بارو خطاب به مردم ایران تأکید کرد: ما به شما می‌گوییم، شجاعت شما فوق‌العاده است؛ مبارزه شما با مبارزه در سرتاسر جهان در یک مسیر و امتداد است، بنابراین کنفدراسیون جهانی بازرگانی، با ۲۰۰میلیون عضو در کنار شما ایستاده‌اند، ما در حمایت از شما ایستاده‌ایم، و به شجاعت شما درود می‌فرستم. همبستگی خودمان را اعلام می‌کنیم!