تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه موسوم به بهشتی /ادامه اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

  • 1398/10/10

تجمع دانشجویان دانشگاه موسوم به بهشتی

تجمع دانشجویان دانشگاه موسوم به بهشتی

 تجمع مجدد دانشجویان دانشگاه موسوم به بهشتی

بعدازظهر روز دوشنبه ۹دی ۹۸، دانشجویان دانشگاه بهشتی در ادامه اعتراضاتشان نسبت به مصوبه جدید آموزشی مبنی بر اخذ هزینه بابت حذف اضطراری دروس دست به تجمع مقابل گرداننده این دانشگاه زدند.

دانشجویان این دانشگاه پیش از این صبح روز یکشنبه ۸دی ۹۸ تجمع کرده بودند.

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز دوشنبه نهم دیماه ۹۸ کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق عقب‌مانده‌شان و وعده‌ وعیدهای پوچ و توخالی کارگزاران رژیم، به اعتصابی که از روز قبل (یکشنبه ۸دی) شروع کرده بودند، ادامه دادند.