فعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی و استمرار قیام در شهرهای میهن – ۷دیماه

1398/10/08

فعالیت تبلیغی کانونهای شورشی در میهن

فعالیت تبلیغی کانونهای شورشی در میهن

کانون‌های شورش و قیام در آخرین روز هفته اول دیماه دیوار شهرهای میهن را تابلوی مقاومت یک خلق بپا خاسته کرده و با شعارهای خود فریاد آزادیخواهی و جنگ با اهریمن دوران را پژواک دادند و در این تلاش بی‌نظیر از هیچ دیوار و کوچه و خیابانی در شهرها نگذشتند مگر این‌که استمرار قیام آبانماه و بزرگداشت شهدای ارزنده مردم ایران را به نمایش بگذارند و این پیام را به رژیم مفلوک خامنه‌ای بدهند که جوانان این میهن هر لحظه در کمین هستند تا از هر فرصتی برای قیام و اعتراض استفاده کرده و خون سرخ و جوشان شهدا را پاس دارند و این تلاش تا سرنگونی محتوم دیو ارتجاع ادامه خواهد داشت و ایران‌زمین این زیباترین وطن به ایرانیان تعلق دارد نه به آخوندها و پاسداران جنایتکارش که چهل سال است سایه شوم خود را بر آن گسترده‌اند و هیچ حرمتی را نگاه نداشتند ولی از سوی دیگر جوانان دلیر و شجاع کانون‌های شورش و قیام در این فاز آخر از نبرد عزم جزم کرده‌اند تا این نظام سفیانی را جارو کرده و ایرانی نو را بسازند و خنده بر لبها و شادی به دلها را باز گردانند.

تهران – کانون شورشی۹۸۹

نصب بنر مریم رجوی در اتوبان ایران پارس با شعار: مریم رجوی- می‌توان و باید ایرانی نو بسازیم

کرج –کانون شورشی ۵۱۵

نصب بنر مریم رجوی با شعار: در آستانه چهلم شهیدان قیام ۹۸در اشرف۳

ساری– کانون شورشی۳۳۵

نصب بنر نوشتاری: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

شیراز

بزرگداشت قیام آبانماه با بلند کردن عکس شهدا با شعار: ۵دی چهلم شهدای قیام آبان ۹۸ گرامی باد / مریم رجوی: به شهیدان سرافراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم

همدان

دیوارنویسی توسط یکی از کانونها با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

دیوارنویسی با شعار: مسعود رجوی- به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده / می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر مجاهدین خلق / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مشهد

دیوارنویسی با شعار: مسعود رجوی به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده / مریم رجوی: ‌کشته‌شدگان این قیام که زنده‌ترین زندگانند / مریم رجوی: به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم مریم رجوی / مریم رجوی: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند / مریم رجوی: سلام بر شهیدان و شورشگران برای آزادی سلام بر قیام قیام ایران برای سرنگونی / مریم رجوی: ‌کشته‌شدگان این قیام که زنده‌ترین زندگانند

اندیمشک- کانون شورشی عبدالله لرستانی

دیوارنویسی با شعار: ما همه یک عبدالله هستیم کانون شورشی عبدالله لرستانی اندیمشک

اصفهان – کانون شورشی۵۲۶

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / مرگ بر خامنه‌ای قیام ۵دی ۹۸درود بر رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت

شیراز -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / وای به روزی که مسلح شویم / مرگ بر خامنه‌ای

کرمانشاه

نوشتن شعار روی سنگ در چندین نقطه با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / مرگ بر دیکتاتور درود بر رجوی

اهواز

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

البرز

دیوارنویسی با شعار: مسعود رجوی- از خون جوانان وطن لاله دمیده

رفسنجان

دیوارنویسی با شعار: می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت

شیراز

دیوارنویسی با شعار: مریم رجوی- شورش ادامه دارد

بوشهر

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر دیکتاتور

سبزوار

دیوارنویسی با شعار: ما با شهیدان! هستیم نه ولایت فقیه

گرگان

دیوارنویسی با شعار: از خون جوانان وطن لاله دمیده / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اندیمشک

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / شهیدان این قیام بیدارترین و زنده‌ترین زندگانند

قم

دیوارنویسی با شعار: مریم رجوی – به همه قیام‌کنندگان درود می‌فرستم

تبریز

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / قیام تا سرنگونی ادامه دارد

ایلام

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای

ساری

شعارنویسی با عنوان: مریم رجوی – شیخ هم‌چون شاه راهی بجز سرکوب ندارد اما گور خود کند به دست خود / تخریب عکسهای خامنه‌ای و خمینی / مریم رجوی- شیخ هم‌چون شاه راهی بجز سرکوب ندارد اما گور خود کند به دست خود

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید