رشد ۱۸درصدی استفاده از تلگرام فیلتر شده در ایران!

  • 1398/10/08

تلگرام

تلگرام

سایت حکومتی بهار نیوز روز ۷دی به‌نقل از گروه فناوری این رسانه نوشت:

«بررسیها نشان می‌دهد که استفاده از تلگرام هم‌چنان در حال افزایش است و با وجود آن‌که در اوایل آذر ماه به‌علت قطعی اینترنت، استفاده از این شبکه اجتماعی محدود شده بود، اما با اتصال مجدد اینترنت، استفاده از این شبکه اجتماعی در روندی کاملاً صعودی، به بیشترین میزان خود در ماه‌های اخیر رسیده است. داده‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که در ادامه روند افزایشی استفاده از تلگرام، میزان بازدید مطالب کانال‌های تلگرامی در آذر بیش از آبان ماه بوده است و به‌صورت میانگین ۱۹۷میلیون بازدید در هر روز بیشتر از ماه قبل بوده است. این در حالی است که تولیدات کانال‌های تلگرامی نیز افزایش یافته و به‌طور میانگین در هر روز ۸۸هزار مطالب تلگرامی، بیشتر منتشر شده است».

این در حالی است که کانال‌های حکومتی به‌علت بی‌توجهی مردم ناگزیر تعطیل شدند.