رسانه‌های بین‌المللی: دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

  • 1398/10/07

سایت تصویری گتی ایمیج: دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده

سایت تصویری گتی ایمیج: دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده

گزارش رسانه‌های بین‌المللی از دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده در مانز و دورس در آستانه سال نو میلادی: 

خبرگزاری تصویری گتی ایمیج نوشت: مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از ساکنان مانز و دورس در ۲۷دسامبر ۲۰۱۹بازدید کرد. وی با خانواده‌های زلزله‌زده ابراز همدردی کرد. هزاران تن از اعضای ایرانیان مخالف، مجاهدین خلق در اشرف۳در دورس مستقر هستند.

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

فوروم خبرگزاری فرانسه نوشت: مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران از ساکنان مانز و دورس در آلبانی در ۲۷دسامبر ۲۰۱۹بازدید کرد. او با خانواده‌های زلزله‌زده ابراز همدردی کرد. وی از سوی محرم سولا (نفر سمت چپ) شهردار مانز مورد استقبال قرار گرفت. شهردار مانز از همبستگی با ارزش مقاومت ایران سپاسگزاری کرد. هزاران تن از اعضای ایرانیان مخالف، مجاهدین خلق در اشرف۳در دورس مستقر هستند.

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

دیدار خانم مریم رجوی از مناطق زلزله‌زده مانز و و دورس

تلویزیون تاپ چنل در آلبانیگزارش داد:‌ در آستانه سال نو، خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، از مناطق زلزله‌زده مانز و دورس بازدید کرد و با افراد آسیب دیده از زلزله دیدار کرد.

خانم رجوی با ابراز تسلیت به خانواده‌ها، هم‌چنین ابراز امیدواری کرد که به‌زودی با آمدن سال نو رنج های آنها به پایان برسد.

گازتا شیتپاره نوشت: آقای محرِم سولا، شهردار مانز پس از استقبال از خانم رجوی، از همبستگی و مساعدتهایی که از طرف مقاومت ایران به شهروندان آلبانی ارائه شده، ابراز قدردانی نمود. وی افزود: از هنگامی که مجاهدین در اشرف۳ساکن شدند، ما شاهد روابط صمیمانه و همبستگی گرانبهای آنها هستیم.