نقش پاسدار علی لاریجانی در قاچاق/ آیا ۱۶۰۰خودرو با کولبر وارد شده؟

  • 1398/10/07

قاچاق نهادینه شده

قاچاق نهادینه شده

یک کارگزار حکومتی به نقش پاسدار علی لاریجانی رئیس قوه مقننه رژیم در فساد و قاچاق اعتراف کرد.

گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم در شبکه۳ تلویزیون رژیم گفت: شفاف بگویم یک‌سال و نیم است لاریجانی نمی‌گذارد گزارش تحقیق و تفحص قاچاق در مجلس قرائت شود.

این کارگزار رژیم با اشاره به یک قلم قاچاق خودرو گفت: می‌گویند گزارش تند و تیز است باید لطیف‌تر شود! آیا ۱۶۰۰خودرو با کولبر وارد شده؟