فعالیت کانون‌های شورشی در بزرگداشت شهدای قیام و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی- ۶دی

1398/10/06

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

دلاوران کانون‌های شورشی و هواداران پرشور مجاهدین در میهن اسیر در گرامی‌داشت شهدای قیام آبانماه بر فعالیت‌های خود شتابی دیگر داده و شهرهای ایران را صحنه رسوایی و جنایت خامنه‌ای خلیفه ارتجاع کرده و در ادامه استمرار این قیام شورانگیز و متهورانه سرتاسر ایران را صحنه نبرد با دیکتاتور کردند. کانون‌های شورشی برای نظام ولایت این پیام را داشتند که این قیام هرگز خاموشی نمی‌پذیرد و سر بازایستادن ندارد و هر روز فرازی بالابلندتر از روز قبل را نوید می‌دهد و این تلاش تا سرنگونی تمامیت این رژیم پلید و به گورستان فرستادن خامنه‌ای و همه جیره‌خواران و پاسدارانش ادامه خواهد یافت و چه پرشکوه و دیدنی است روز انتقام مظلوم از ظالم.

مشهد

توزیع گسترده تراکت حاوی تصویر مریم رجوی بر روی خودروها با شعار: ‌مریم رجوی- ‌شهیدان این قیام که زنده‌ترین زندگانند در آستانه چهلم شهدای قیام ۹۸و به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم -مریم رجوی

اصفهان

توزیع گسترده تراکت حاوی تصویر مریم رجوی بر روی خودروها با شعار: ‌مریم رجوی- در آستانه چهلم شهدای قیام ۹۸و به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم.

خرم‌آباد

نصب تراکت مریم رجوی روی دیوار با شعار: ‌مریم رجوی- به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم. در آستانه چهلم شهدای قیام ۹۸

تنکابن

نصب تراکت عکس ۲شهید قیام با شعار: مریم رجوی- خونهای صدها شهید عزم قیام و شورش در جامعه ایران را صدچندان کرده است / مریم رجوی: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند / مریم رجوی: درود بر شهیدان و قهرمانان مردم ایران که سپاه جنایتکار پاسداران را به وحشت انداخته‌اند

کوهدشت

نصب تراکت عکس شهیدان قیام با شعار: مریم رجوی- خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند

اصفهان

نصب تصاویر شهدا با شعار: مریم رجوی- سلام به شهیدان و سلام بر شورشگران برای آزادی سلام بر قیام ایران برای سرنگونی / مریم رجوی- سلام به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم / مریم رجوی- خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند / مسعود رجوی: به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده

رشت

نصب تراکت عکس شهید قیام با شعار: مریم رجوی- شهیدان این قیام که زنده‌ترین زندگانند / مسعود رجوی: به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده

تهران-کانون شورشی۷۸۷

نصب بنر نوشتاری روی پل با شعار: مسعود رجوی- تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش شورشی

تبریز-کانون شورشی۱۴۴

نصب پلاکارد در محل اتوبوس با شعار: مسعود رجوی- به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده

تبریز- کانون شورشی۹۲۱

نصب بنر مریم رجوی در میدان دانشسرا با شعار: مریم رجوی- دی ۹۸ خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند

تبریز- کانون شورشی۳۵۴

نصب پوستر مریم رجوی روی ورودی پارک ولیعصر با شعار: مریم رجوی- خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند

اصفهان- کانون شورشی۱۹۹

نصب بنر مریم رجوی در چند نقطه با شعار: مریم رجوی- قیام برای سرنگونی رژیم دیگر به عقب برنمی‌گردد

اصفهان –کانون شورشی۳۲۰

نصب بنر نوشتاری با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران- کانون شورشی۷۱۱

نصب۲بنر مریم رجوی در نظام آباد با شعار: مریم رجوی- ‌شهیدان این قیام که زنده‌ترین زندگانند. خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند / خونهای صدها شهید عزم قیام و شورش در جامعه ایران را صدچندان کرده است

کرج- کانون شورشی۵۴۴

نصب پوستر مریم رجوی روی دیوار با شعار: مریم رجوی دی ۹۸ در آستانه چهلم شهدای قیام ۹۸

اهواز –کانون شورشی۸۵۸

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی با شعار: مسعود رجوی- برادر: مسعود رجوی به راستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده / مریم رجوی – به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم

گلستان- کانون شورشی۲۷۱

شعار با مضمون: مریم رجوی – ‌با درود به قهرمانانی که لرزه سرنگونی را به جان تمامیت رژیم انداختند و خواب را از چشم دشمن ربودند درود برشهیدان قیام

کرج – کانون شورشی۶۶۳

شعار با مضمون: تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش شورشی

تهران- کانون شورشی۱۲۰

شعار با مضمون: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مازندردان(نکا)-کانون شورشی۳۵۰

شعار با مضمون: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اصفهان– کانون شورشی۵۶۲

نصب بنر نوشتاری با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

خ