غیرواقعی‌ترین بودجه در سال ۹۹

  • 1398/10/07

بودجه ۹۹

بودجه ۹۹

یک کارشناس اقتصادی رژیم با هشدار نسبت به قیام ایران درباره بودجه دولت آخوند روحانی گفت: بودجه ۹۹ غیرواقعی‌ترین بودجه‌یی است که تاکنون ارائه شده. (اول از همه) بستن بودجه بر مبنای صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، غیرواقعی است و این بودجه بخشی دیگر از جامعه را بینواتر خواهد کرد و فشارها بر بنگاهها خرد و کوچک ادامه خواهد داشت.

حسین راغفر افزود: تورم امسال در بخش مواد غذایی بیش از ۸۰درصد بوده… تخصیص دستوری ارز و معافیت‌های گسترده مالیاتی به برخی نهادها و صادر کنندگان منابع خام هیچ منطقی ندارد. مگر تجربه اعتراضات آبان ماه موجب درس گرفتن دولت شود، تا رویکرد شکست‌خورده سه دهه گذشته تغییر پیدا کند…