غافلگیری رژیم در اعتراضات آبان ماه از زبان خطیب نمایش جمعه تبریز

  • 1398/10/07

غافلگیری رژیم در اعتراضات آبان ماه

غافلگیری رژیم در اعتراضات آبان ماه

آخوند آل هاشم روز جمعه ۶ دی ۹۸ درباره اعتراضات گسترده آبان ماه و غافلگیر شدن رژیم گفت: راهبرد دشمن در اغتشاشات ۹۸ عبارت بود خشونت… گسترده کردن درگیریها، افزایش سرعت عمل اشرار.. حرفه‌یی عمل کردن اشرار

این آخوند حکومتی از به آتش کشیده شدن حوزه‌های علمیه و فروشگاههای بزرگ مربوط به سپاه و… در ادامه افزود: یکی از پیامدهای منفی فتنه در بعد داخلی حرمت‌شکنی و هجمه به باورهای دینی بود و دیگری تحمیل هزینه‌های اقتصادی برای کشور مان بود زیرسؤال بردن نهادهای قانونی با انجام اقدامات غیرقانونی بود.

وی در مورد کمیته‌های خودساخته رژیم هم گفت: هنوز انتخابات برگزار نشده بود یک تعدادی آمدند کمیته صیانت از آراء مردم را تشکیل دادند از اول معلوم بود قصد بهم زدن اوضاع را داشتند ساختارشکنی و هجمه به اسلامیت و جمهوریت نظام یکی از آثار و پیامدهای منفی داخلی این فتنه بود.

آخوند آل هاشم با حسرت از بهم خوردن دستگاه رژیم به‌دنبال اعتراضات افزود:  از نظر خارجی که علی ماشاالله ما در اوضاع خوبی بودیم  اما بعد از حتی دو روز قبل از برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور آمریکا نامه‌یی نوشته بود برای مقام معظم رهبری که بدون حضور ایران امکان جمع کردن مشکلات منطقه وجود ندارد اما همین حرکت ها باعث شد تمام این حرکات به دشمنی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشود بحث هسته‌یی خوب پیش می‌رفت همین فتنه باعث شد توقعات دشمن از ایران بیشتر بشود.

وی ویژگیهای اعتراضات را که رژیم را غافلگیر کرده است را چنین برشمرد: گسترده کردن درگیریها، افزایش سرعت عمل، حرفه‌یی عمل کردن، آشنایی با روشهای تخریب و آتش زدن، استفاده از زنان در تشویق و ترغیب به اعتراض و اغتشاش، اصرار بر ایجاد اعتراض و درگیری در نقاط متعدد و مختلف حتی با جمعیت کم، استعداد استفاده از نرم افزاری مسیریاب خارجی عمومی کردن اغتشاشات و جلوگیری از جدا شدن مردم از صف اغتشاشگران، استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی