با شهیدان کردستان

  • 1398/10/07

از ترانه‌های من اگر

گل را بگیرند

یک فصل خواهد مرد

اگر عشق را بگیرند

دو فصل خواهد مرد

و اگر نان را

سه فصل خواهد مرد

اما آزادی را

اگر از ترانه‌های من،

آزادی را بگیرند

سال، تمام سال خواهد مرد.

به‌یاد شهیدان و دلاوران سنندج و بوکان و سقز و مریوان و جوانرود که در جریان قیام آبان خون‌شان را فدیهٔ آزادی میهن کردند.

ای شهیدان! ای شهیدان! نام و نشانتان از بین نمی‌رود.

شما پشتیبان و سنگر ما هستید. تاج افتخار را بر سر نهادید، دشمن ملت را فراری دادید. تا خون شهید ریخته نشود، تا ملت تلخی نکشد، درخت آزادی شکوفه نمی‌دهد و باغ زندگی رنگین نمی‌شود. ای شهیدان! ای شهیدان! نام و نشانتان از بین نمی‌رود.