آتش در زمستان

  • 1398/10/05

نیروهای جنایتکار سرکوبگر، در وحشت از خروش مردم در چهلمین روز به‌خون خفتن شهیدان قیام، هراسناک و آشفته در شهر پرسه می‌زنند.

کلاغها می‌ترسند، در هیأت جمعند اما تنها به گوشهٔ دیوار پناه می‌برند.

با این حال ممنوع‌ترین تصاویر در شلوغ‌ترین خیابان، زیر چشم پاسداران در گرامی‌داشت شهیدان بالا می‌رود.

سلام بر شهیدان، سلام بر شورشگران برای آزادی، سلام بر قیام ایران.

نت بلاکز که ترافیک اینترنت جهانی را رصد می‌کند تأیید کرد که اینترنت موبایل در بسیاری از شهرهای ایران از شش‌ونیم صبح چهارشنبه ۴دی دچار اختلال شده و قطعی شده است.

جلادان اینترنت را بستند، شهر را قرق کردند و مثل سایه زیر پوست شهر خزیدند.

اما وقتی شعله‌ها برمی‌خیزند، سایه‌ها فرار می‌کنند. سایه‌ها از آتش می‌ترسند. در این تصویر می‌بینیم که در میان تجهیزات فردی نیروی سرکوبگر کپسول آتش‌نشانی هم دیده می‌شود.

کانون‌های فروزان شورشی در زمستان سانسور و اختناق شعله می‌شوند و با شراره‌های جسارت و آتش شب را می‌شکنند.