مراسم چهلم شهید قیام فرشاد حاجی‌پور با شرکت صدها تن از مردم

1398/10/04

مراسم چهلم شهید قیام فرشاد حاجی‌پور
 
مراسم چهلم شهید قیام فرشاد حاجی‌پور

 

 زند، بودند.