فعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در تهران و مشهد- ۲دیماه

1398/10/02

فعالیت تبلیغی کانونهای شورشی-۲ دیماه

فعالیت تبلیغی کانونهای شورشی-۲ دیماه

امروز نیز کانون‌های شورشی مجاهدین در تهران و مشهد به فعالیت‌های تبلیغی خود ادامه داده و خیابان‌ها را با نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی مزین کردند و با این کار خود باز هم ترس و وحشت بر پیکره رژیم افکندند. زیرا مردم ایران به‌خوبی دریافته‌اند که رژیم ولایت از چه می‌ترسد و چه کسانی کاخ ظلم و ستم او را بر سرش خراب خواهند کرد و او در قیام آبانماه فرازی از آن را به چشم دید و هر چند با شقاوت بی‌حدش بیش از ۱۵۰۰تن از جوانان و شورشیان این مرز و بوم را به خاک افکند ولی قبل از هر چیز گور خود را به دست خویش کند. پس بدا بحال این رژیم قرون‌وسطایی از آن روزی که دیر است و دور نیست که در تمامیتش به زباله‌دان تاریخ انداخته شود.

تهران –کانون شورشی۱۸۱

نصب بنر مسعود و مریم رجوی روی پل عابر پیاده در اتوبان امام علی با شعار:‌ مسعود رجوی: براستی که از خون جوانان وطن لاله دمیده / مریم رجوی: می‌خواهم فریاد به آسمان رفته،خون بیش از هزار شهید قیام ایران را تکرار کنم

تهران –کانون شورشی ۴۳۲

نصب بنر مسعود رجوی در نظام آباد با شعار: مسعود رجوی: سلام و درود بر شهیدان از شهریار و کرج و سیرجان تا بهبهان و از شیراز و مریوان تا خرمشهر و تهران و دیگر شهرها و مناطق ایران.

تهران- کانون شورشی۷۶۱

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان ستارخان، خیابان جهانی با شعار: مسعود رجوی: سلام و درود بر شهیدان از شهریار و کرج و سیرجان تا بهبهان و از شیراز و مریوان تا خرمشهر و تهران و دیگر شهرها و مناطق ایران.

تهران- -کانون شورشی۱۶۶

نصب بنر مریم رجوی در خیابان ستارخان خیابان نیرو با شعار: به شهیدان سرفراز قیام مردم ایران درود می‌فرستم.

مشهد- کانون شورشی۲۲۲

نصب بنر مسعود و مریم رجوی در بلوار صادقی با شعار: سلام بر شهیدان فدیه شهرهای شورشی ایران برای فرشته آزادی / مسعود رجوی: رود خروشان خون شهیدان ضامن پیروزی محتوم خلق ماست