تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه شیراز و علم و صنعت و دانشجویان انوشیروانی بابل+ عکس و فیلم

1398/10/04

دانشجویان انوشیروانی بابل برای روز پنجم دی اعلام امادگی کردند

دانشجویان انوشیروانی بابل برای روز پنجم دی اعلام امادگی کردند

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز

روز چهارشنبه چهارم دیماه ۹۸ دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اخراج یکی از دانشجویان به نام سید وحید موسوی در محوطه این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان تراکت‌های اعتراضی در دست داشتند که از جمله روی یکی از آنها نوشته شده بود: نتیجه مطالبه‌گری اخراج نیست

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز

زندانی کردن دانشجویان علم و صنعت توسط حراست رژیم

به‌دنبال تجمع روز سه‌شنبه ۳ دیماه ۹۸ دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران در ساختمان گرداننده این دانشگاه، مأموران حراست رژیم درب‌های این ساختمان را قفل کرده و دانشجویان معترض را زندانی کردند.

دانشجویان علم و صنعت

دانشجویان علم و صنعت

این موضوع دانشجویان را خشمگین کرد و برای ممانعت از بسته شدن و زندانی شدن مجدد دانشجویان، تعدادی از آنها مجبور به خوابیدن در بین درب‌های ساختمان شدند.

سپس دانشجویان به تحصن شبانه خود ادامه دادند. آنها خواستار برکناری یکی از مزدوران رژیم آخوندی تحت عنوان سرپرست معاونت به‌اصطلاح فرهنگی که به ایجاد مزاحمت و فشار به بهانه‌های مختلف بر دانشجویان دست می زند، بودند.

خبرها