به‌یاد شهیدان شهر شورش

1398/10/03

«خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش» که به‌گفته حافظ «خال رخ هفت کشور» است. نگاه کنید، این شیراز و مواضع آتش و اینهم مثال شهر شورش با شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» با ماشینهای سوخته نیروی سرکوبگر انتظامی و فریادها و گزارشهای مردمی درباره تسخیر محله‌ها و شهرکها در سراسر شیراز.(مسعود رجوی ـ پیام شماره ۱۷)