مارک دوبوویتز: خامنه‌ای، سلیمانی و نصرالله کشور زیبای لبنان به‌طرز فاجعه باری تخریب کردند

  • 1398/06/11

مارک دوبوویتز

مارک دوبوویتز

مارک دوبوویتز رئیس بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن درباره دخالت‌های رژیم ایران در لبنان گفت:‌ به‌طرز فاجعه باری خامنه‌ای، قاسم سلیمانی و حسن نصرالله کشور زیبای لبنان را به حزب النان Hezbollanon تبدیل کرده‌اند.

این کشور اکنون یک استان رژیم ایران است که برخلاف آرزوی اکثریت مردم لبنان و شهروندان ایرانی است که می‌خواهند رها شوند.