آسوشیتدپرس: انفجار موشک رژیم و گمانه زنی احتمال خرابکاری در برنامه فضایی ایران

  • 1398/06/11

انفجار موشک ماهواره‌بر در مرکز فضایی رژیم ایران

انفجار موشک ماهواره‌بر در مرکز فضایی رژیم ایران

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: رژیم ایران روز دوشنبه ۱۱شهریور برای اولین بار تأیید کرد یک موشک در مرکز فضایی آن منفجر شده است، این تأیید بعد از آن صورت گرفت که تصاویر ماهواره‌یی این انفجار در هفته گذشته فاش شد. یک مقام گفت اشکال فنی در طی آزمایش منجر به این انفجار گردید.

اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت، اولین توضیحات ارائه شده از جانب رژیم ایران در رابطه با انفجار روز پنجشنبه است.

آسوشیتدپرس افزود: این انفجار سومین شکست موشکی در داخل این مرکز در ایران است و باعث گمانه زنی‌هایی در رابطه با احتمال خرابکاری در برنامه فضایی ایران گردیده است.