فراخوان سناتور تد کروز به مردم آمریکا: به ایران که رژیمی حامی تروریسم بر آن حاکم است سفر نکنید

  • 1398/06/04

سناتور تد کروز

سناتور تد کروز

واشنگتن فری بیکن گزارش داد:

سناتور تد کروز عضو سنای آمریکا همه شهروندان آمریکایی را فراخواند از سفر کردن به ایران خودداری کنند چرا که رژیمی حامی تروریزم بر آن حاکم است. رژیمی که شهروندان آمریکایی را به گروگان می‌گیرد و در پی دستیابی به سلاح اتمی و به کارگیری آن علیه شهرهای آمریکاست.

به گفته سناتور تد کروز هر کنش و واکنشی با اقتصاد ایران به هر شکلی ریسک قرار گرفتن در لیست تحریم‌های (آمریکا) را دارد. تحریم‌هایی که او شخصاً در نوشتن آنها کمک کرده است. سناتور تد کروز قصد دارد تحریم‌های بیشتری را در آینده نزدیگ علیه رژیم ایران ارائه دهد.