تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان، یورش لباس شخصیهای خامنه‌ای به معلمان + عکس

  • 1398/06/04

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان - ۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان – ۴شهریور۹۸

صبح امروز دوشنبه ۴شهریور جمعی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان که اکثر‌ آنها را خانمها تشکیل می‌دهند در محوطه میدان انقلاب تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان تراکتهایی در دست دارند که روی آنها نوشته شده است:

  • تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم
  • نه دزدی نه ذلت این است شعار ملت
  • دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست
  • افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر
  • بیمه فرمایشی نمیخوایم نمیخوایم

مزدوران لباس‌شخصی به تجمع کنندگاه حمله کرده و تراکتها و پلاکاردهای آنها را پاره و تجمع‌کنندگان را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند. اما معلمان شجاع به تجمع خود ادامه می‌دهند.

این خبر تکمیل می‌شود.

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸

تجمع معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اصفهان -۴شهریور۹۸