گوشمالی یک بسیجی توسط جوانان در قزوین

  • 1398/05/06

قزوین.گوشمالی یک بسیجی توسط جوانان

قزوین.گوشمالی یک بسیجی توسط جوانان

شامگاه شنبه پنجم مرداد ۹۸یکی از وحوش بسیجی در قزوین به نام «علیرضا جباری» که تحت عنوان «امر به معروف» برای مردم مزاحمت ایجاد کرده بود، توسط تعدادی از جوانان غیور گوشمالی داده شده و روانه بیمارستان موسوم به رجایی قزوین گردید. این مزدور از ناحیه دست و گونه دچار آسیب شد.

لازم به یادآوری است روز گذشته شامگاه شنبه پنجم مرداد چند جوان جسور به آخوند مهدی زارع سرکرده پایگاه بسیج ضدمردمی شیخ علی چوپان در شیراز حمله کرده و ضمن شعار علیه سران رژیم، وی را گوشمالی دادند. جوانان پس از گوشمالی این آخوند جنایتکار محل را ترک کردند.

همچنین جوانان مشکین دشت کرج، نیمه‌شب پنجشنبه ۲۷تیر ۹۸ یک آخوند مزدور به نام امیر دهقان حسن‌زاده را که به جوانان توهین و تحت عنوان دجالگرانه «نهی از منکر» برای آنها مزاحمت ایجاد کرده بود، شدیداً گوشمالی داده و روانه بیمارستان کردند. جوانان سپس با حمایت مردم صحنه را به سلامت ترک کردند.