رسوایی قتل میترا استاد و پشت صحنه وزیر قاتل و زن اطلاعاتی

  • 1398/03/12

پشت صحنه وزیر قاتل و زن اطلاعاتی

پشت صحنه وزیر قاتل و زن اطلاعاتی

درپی فضیحت پخش مهندسی شده صحنه دستگیری یا تسلیم نجفی از تلویزیون حکومتی و بالا گرفتن انزجار عمومی، پاسدار رحیمی سرکرده نیروی انتظامی رژیم مجبور به عذرخواهی شد.

سرکرده نیروی انتظامی تهران ـ ۱۰خرداد۹۸گفت: ما برخی از انتقادات را می‌پذیریم و رد نمیکنیم، بالاخره ممکن است مأموران ما نیز اشتباهاتی داشته باشند و اگر مردم احساس میکنند که ما اشتباهی کردیم، ما عذرخواهی میکنیم. آنطور نیست که ما بگوییم ما ایرادی نداریم، ممکن است مأمور ما اشتباهی داشته باشد اما سو نیتی در کار نبوده است.

در حالیکه ماجرای قتل میترا استاد و پشت صحنه وزیر قاتل و زن اطلاعاتی او، حکومت آخوندی را با رسوایی بزرگی روبه‌رو کرده است، خامنه‌ای دستگاه قضایی رژیم را برای رفع و رجوع ارتباط میترا استاد با ارگانهای امنیتی رژیم وارد صحنه کرد.

در این ر ابطه، اسماعیلی سخنگوی قضاییه خامنه‌ای گفت: درباره ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی قرائنی وجود ندارد.

در همین حال، موضوع خودکشی نجفی و به میان آمدن در سناریوی مهندسی شده تلویزیونی که به‌نحو عجیبی در همان روز از تلویزیون تحت کنترل خامنه‌ای پخش شد، سؤالات دیگری را درباره پشت صحنه و نقش اطلاعات سپاه و وزرات جاسوسی و آدمکشی رژیم، مطرح کرده است:

به‌دنبال انتشار پخش اظهارات نجفی در سناریوی برنامه‌ریزی شده تلویزیون رژیم که به‌نحو مشکوکی به راجع به اقدام به خودکشی از وی سؤال می‌شد، خبرهای منتشر شده در برخی از منابع حکومتی حاکی از مسمومیت او توسط نهادهایی در درون رژیم است.

ایران آنلاین وابسته به دولت آخوند روحانی، تحت عنوان «نجفی مسموم شده بود؟» تصویری از چت یک خبرنگار با محمدعلی نجفی را منتشر کرد که نشان می‌دهد او در آذرماه گذشته مسموم شده است. نجفی در این چت می‌نویسد: نقشه مسموم کردنم را داشتند و… دلمان خوش بود که نظام اسلامی و مردمی ساخته‌ایم و چهل ساله به بهانه این دلخوشی دویدیم و جان کندیم!

این خبرنگار از بازپرس پرونده، وکیل نجفی، خبرنگاران و دستگاه امنیت رژیم خواست ماجرای مسمومیت نجفی را مورد بررسی قرار دهند.

در فیلم تلویزیون رژیم از صحنه دستگیری یا تسلیم نجفی، وی در پاسخ به سؤالات می‌گوید: در آذرماه گذشته در هتل لاله دست به خودکشی زده ولی توسط یکی از کارکنان نجات یافته است.