موافقت قضائیه فرانسه با استرداد یک دلال رژیم به آمریکا

 

به رغم بسیج امکانات و حضور پیاپی کاردار حکومت آخوندی، دادگاه تجدید نظر «اکسآن پرووانس» در جنوب فرانسه، ضمن موافقت با استرداد این دلال که در ارتباط با سپاه تروریستی پاسداران بود، برای چهارمین بار با آزادی موقت وی مخالفت کرد. 
 این دلال رژیم که جلال روح الله نژاد نام دارد سوم اردیبهشت در شهر «نیس» فرانسه به درخواست آمریکا دستگیر و زندانی شد. رویترز نوشت: این دلال رژیم ایران قصد داشته تجهیزات امواج کوچک صنعتی و همچنین تجهیزات ضدپهپاد را در پوشش فعالیت تجاری به قصد امارات متحده عربی خریداری و سپس به ایران قاچاق کند. 
قاضی امریکایی که درخواست استرداد دلال رژیم را داده است، می‌گوید این فرد از جانب شرکتی که مرتب با سپاه پاسداران در ارتباط بوده، عمل می کرده است.
جلال روح الله‌نژاد قصد داشته این تجهیرات را برای یکی از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران موسوم به «رایان رشد افزار» تهیه کند.