آخوند روحانی: روزهای سختی پیش رو داریم، بیش از آنچه شما فکر می‌کنید

  • 1398/02/29

آخوند روحانی

آخوند روحانی

آخوند روحانی روز شنبه (۲۸اردیبهشت) در دیدار با جمعی از ریزه خواران رژیم که رسانه‌های حکومتی آنها را به‌عنوان اصحاب فرهنگ و هنر معرفی کردند نسبت به شرایط بحرانی رژیم که «قدها را خمیده کرده» هشدار داد.

وی که از شدت تنفر عمومی از حکومت آخوندی و انزوای اجتماعی رژیم تحت عنوان «از دست رفتن سرمایه اجتماعی» نام می‌برد گفت:‌

«آن چه که ما امروز کم داریم سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی ما ضعیف شده که این‌ همه مشکل داریم والا این دولت همان دولت است».

روحانی به روحیه باختگی و بریدگی کارگزاران حکومتی که پیش از او نیز خامنه‌ای نسبت به آن هشدار داد بود اشاره کرد و افزود: «یک مشکلاتی ما داریم گاهی اضافه می‌شود و گاهی کم می‌شود. گاهی قد را خمیده می‌کند دومرتبه باید این قد را راست کنیم. به شکلی که بتوانیم ما کشور را اداره کنیم».

روحانی به شرایط خطیر رژیم تحت عنوان پیش رو بودن «سالی سخت» پرداخت و گفت: «سال سختی ما داریم. سال مشکلی ما داریم. بله ما امروز در فشار هستیم. در سختی اقتصادی هستیم در سختی مشکلات هستیم. روزهای سختی داریم بیش از آن ‌چه شما فکر می‌کنید روزهای ما سخت است».

روحانی که بابت تقلایش برای حفظ برجام به هر قیمت هدف حملات شدید باند رقیب قرار دارد بخش اعظم سخنرانی خود را به ذکر فوائد برجام و دفاع از برجامی اختصاص داد که خودش هفته پیش مدعی خروج مرحله‌یی از آن بود. روحانی گفت: «این برجام بود که زمینه تکمیل ستاره خلیج‌فارس را فراهم کرد چرا که احداث این پروژه قبل از برجام آغاز شده بود، اما چرا افتتاح نمی‌شد؟ اگر برجام نبود چه بسا ساخت آن ۱۰یا حتی ۲۰سال دیگر به اتمام می‌رسید».

رئیس‌جمهور ارتجاع همچنین ادعا کرد: «به‌واسطه برجام همچنین ۱۵فاز در پارس جنوبی به افتتاح رسید که در تاریخ افتتاح پروژه‌های این منطقه بی‌سابقه بوده است».

با وجود این‌که خامنه‌ای چهارشنبه گذشته (۲۵اردیبهشت) در دیدار با سردمداران نظام از جمله روحانی با صراحت هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و مذاکره با هیأت حاکمه کنونی را «سم مضاعف» دانست، روحانی مذاکره را «دانش» و «هنر» توصیف کرد و تا توانست به تلویح یا تصریح در مورد ضرورت مذاکره سنگ‌تمام گذاشت و به این ترتیب شکافی که از رأس تا پایین رژیم را از هم دریده است به معرض نمایش گذاشت. روحانی گفت: «میخواهم بگویم مذاکره تنها دانش نیست. مذاکره هنر هم تویش هست». روحانی افزود:‌ «ما اهل مذاکره هستیم از مذاکره استقبال می‌کنیم، اما طرفی که می‌گوید شما را می‌کشانم به پای میز مذاکره ما با او مذاکره نمی‌کنیم».