استاندارد چارترد انگلستان به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران یک میلیارد دلار جریمه شد

  • 1398/01/21

بانک استاندارد چارترد

بانک استاندارد چارترد

بانک استاندارد چارتر به‌دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌ها علیه رژیم ایران به پرداخت مجموعاً یک و یک دهم میلیارد دلار جریمه در آمریکا و انگلستان محکوم شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که با بانک استاندارد چارترد بر سر پرداخت جریمه به توافق رسیده است. قرار است که این بانک، یک میلیارد و یکصد میلیون دلار جریمه بپردازد.

استاندارد چارترد متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ برای افرادی در ایران، برمه، سودان، سوریه و کوبا معاملاتی انجام داده است؛ اقداماتی که نقض تحریم‌های آمریکا به‌شمار می‌رود.

به گفته وزارت خزانه آمریکا، بیشتر این مبلغ، جریمه نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران است.

استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، ۶۶۷میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.