سخن روز شنبه ۱۸اسفند۹۷- بحران در حوزه، شقه در نظام

  • 1397/12/18

خامنه‌ای روز ۱۳اسفند یعنی یکروز پس از تجمع جنجالی آخوندها و طلاب در قم با گروهی از آخوندهای حکومتی دیدار و خبر آن را ۴روز بعد منتشر کرد تا با اعتراف به وجود بحران در حوزه‌ها بگوید:

« اگر طلبه یا آخوند حوزه به نظام (که او آن را انقلاب می‌نامید) معتقد نباشد، به درد نمی‌خورد»، خامنه‌ای گفت:

« مواظب باشید جهت‌گیری انقلابی، مقهور هیچ‌کدام از شاخصهای… این مؤسّسه قرار نگیرد… مرجع ما اگر چنان‌چه معتقد به…. انقلاب… بود، به درد این کشور خواهد خورد. اگر… نبود،……. به درد جمهوری اسلامی نمی‌خورد؛ باید معتقد باشد….. انقلابی، معنایش این نیست که…. شعار (بدهد)…. لکن مهم این است که عمیقاً… معتقد باشد که این تحوّلی که در این کشور اتفاق افتاده، باید هم‌چنان ادامه پیدا بکند».

از سوی دیگر آخوند صدیقی در جملاتی که حاکی از ریزش شدید در میان آخوندها و کسادی حوزه‌ها بود به‌نحو مضحکی گفت: «خانواده‌ها خمس بچهیتان را یعنی یک پنجم فرزندانشان را به حوزه‌های آخوندی بفرستند!».

جنگ باندی آخوندها با تظاهرات آخوندهای حکومتی ۱۲ اسفند و مخالفت فاضل میبدی عضو مجمع مدرسین حوزه قم بالا گرفت.

آخوند غرویان از باند روحانی هم گفت: حوزه علمیه، حوزه علمیه است نه امنیه!

اکنون روشن است که فشار قیام و خیزش اجتماعی مردم ایران، حساس‌ترین و ایدئولوژیک‌ترین نهادهای مرکزی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به تلاطم و چندپارگی کشانده تا جایی‌که خامنه‌ای را ناگزیر از ورود به درگیری و خط و نشان‌ کشیدن برای مخالفان حوزوی‌اش کرده است.