حکومیت دروغ‌پراکنی رژیم ایران در جنگ سایبری توسط شورای آتلانتیک در بروکسل

  • 1397/12/19

بروکسل - دروغپراکنی رژیم آخوندی در جنگ سایبری و ترفندهای حکومت آخوندی

بروکسل – دروغپراکنی رژیم آخوندی در جنگ سایبری و ترفندهای حکومت آخوندی

روز پنجشنبه هفتم اسفند ۹۷ در جلسه‌یی که در بروکسل توسط شورای آتلانتیک برگزار شد، شرکت‌کنندگان دروغپراکنی رژیم آخوندی در جنگ سایبری و ترفندهای حکومت آخوندی برای پنهان کردن چهره‌اش در زیر ماسکهای گوناگون را افشا و محکوم کردند.

در جلسه جنگ سایبری و دروغپراکنی و ترفندها و نحوه مقابله با آن در بروکسل، جک استابز خبرنگار رویتر که مدیریت این جلسه را برعهده داشت، گفت: ما یک عملیات سایبری رژیم ایران را تابستان گذشته کشف کردیم. خبرهای جعلی دیدیم که هویت واقعی‌شان پنهان بود سایتهایی که از شبکه‌یی با حیله گری تغذیه می‌شدند. ما به تغییر تاکتیکهای رژیم ایران در این جنگها پی بردیم. این رژیم تواناییهای سایبری خود را در شبکه دروغپراکنی مورد استفاده قرار می‌دهد.

در این جلسه سفیر گوردون سونلند گفت: ما علیه فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران کار می‌کنیم. تهدیدی جدیست اما قابل مهار است.

لی فوستر، Lee Foster مدیر تجزیه و تحلیل عملیات اطلاعاتی در شرکت اطلاعاتی فایر آی در مورد فعالیت‌های رژیم آخوندی گفت: آن چه ما کشف کردیم یک شبکه گسترده از سایتهای خبری ساختگی بود که منشأ و هویتشان را پنهان کرده بودند و پروپاگاندای حکومت ایران را در سراسر دنیا پیش می‌بردند.

محتوای این سایتها بسیار هم‌سو با منافع رژیم ایران بود.

این کارشناس افزود: ما شبکه‌ای را کشف کردیم که ادعا می‌کردند که چپ گرا و در کالیفرنیا هستند. اما آنها به‌شدت طرفداری از رژیم ایران را تبلیغ می‌کردند. ما همچنین سایتهایی را کشف کردیم که منشأ آن ایران بود و خودشان را با جنبش مدافع سیاه پوستان هم‌سو می‌کرد که همه اینها مشکوک و سرنخهای خوبی برای کشف شبکه دروغپراکنی بودند. طبعاً رژیم ایران قابلیتهای نفوذ سایبری دارد اما ما به‌صورت فشرده این فعالیت‌های مخرب را ردیابی می‌کنیم.

لی فوستر می‌افزاید: حکومت ایران به‌طور مرتب از افراد پیمانکار برای فعالیت‌های مخرب سایبر‌ی‌اش استفاده می‌کند. به‌طور عام، این رژیم با گروههایی که تهدید جدی محسوب می‌شوند و همچنین گروههایی که در جرایم مالی هک کردن دست دارند، همکاری می‌کند.