آکسیون ایرانیان آزاده در ورشو در حمایت از قیام ایران و کانون‌های شورشی + عکس و فیم

1397/11/25

امروز پنجشنبه ۲۵بهمن همزمان با اجلاس بین‌المللی ورشو با حضور سران و وزاری خارجی و نمایندگان بیش از ۶۰کشور جهان، ایرانیان آزاده و اشرف نشانها آکسیونی در این شهر برگزار می‌کنند تا حمایت خود را از قیام ایران و کانون‌های شورشی اعلام کنند. آنان همچنین خواستار به‌رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت به‌عنوان تنها آلترناتیو رژیم آخوندی شدند.

ایرانیان تجمع کننده در ورشو همچنین خواستار تعطیلی لانه‌های جاسوسی و تروریزم رژیم در اروپا و اخراج مأموران آن از این کشورها شدند.

ارجاع پرونده جنایت ضدبشری رژیم‌ آخوندی به شورای امنیت از جمله قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ از دیگر خواسته‌های ایرانیان تجمع کننده در ورشو است.

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو

آکسیون ایرانیان در ورشو