تجمع و راهپیمایی دانشجویان مقابل دانشگاه تهران با شعار: «رو به میهن پشت به دشمن» + فیلم

1397/10/10

امروز دوشنبه ۱۰دیماه ۹۷ دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران تجمع و راهپیمایی کردند.

راهپیمایی و اعتراض دانشجویان در اعتراض به سرکوب دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات می‌باشد. دانشجویان شعار دادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. و مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا.

درگیری مردم با ماموران سرکوبگر/ و شعار بیشرف بیشرف مردم/ ماموران برای دستگیری یک زن شجاع وارد شدند ولی با هجوم مردم مواجه شدند.

خروش زن شجاع به نیروهای سرکوبگر انتظامی مقابل دانشگاه تهران:

شعار دانشجویان  مقابل دانشگاه تهران: «رو به میهن پشت به دشمن»

دانشجویان تهرانی با سر دادن شعارهایی به کشته شدن تعدادی از دانشجویان در جریان واژگون شدن اتوبوس اعتراض کردند.

نیروهای لباس‌شخصی رژیم آخوندی مانع گسترش تجمع و راهپیمایی دانشجویان شدند. لباس شخصیها با دانشجویان درگیر شدند و مانع حرکت آنها به سمت میدان انقلاب شدند.

میدان انقلاب .مردم به نیروهای سرکوبگر می گویند مگر شما عراقی هستید

تهران.تظاهرات دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور 

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید