تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین تهران و رومی کمپوست پلارک دزفول + فیلم و عکس

  • 1397/09/12

غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم آخوندی امروز دوشنبه ۱۲آذر ۹۷ تجمع اعتراضی  برگزار کردند.

همچنین غارت شدگان(مالباختگان) رومی کمپوست پلارک در دزفول امروز دوشنبه ۱۲ آذر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت تولید کود کمپوست پلارک در دزفول با تبلیغات وسیع مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در این شرکت کرده بود. مدیر این شرکت از برگشت سرمایه‌های مردم خودداری کرد.  با گذشت ۵سال پول و املاک مردم  به آنها برگردانده نشده است. غارت شدگان رومی کمپوست پلارک در مقابل دفتر  این  موسسه غارتگر شعار  دادند وعده پول نمی‌خواهیم ما پولمون را می‌خواهیم. 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین مقابل مجلس رژیم