بیست و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل شرکت شروع شد

  • 1397/09/11

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه - عکس از آرشیو

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه – عکس از آرشیو

این خبر به روز می‌شود.

بیست‌وهشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با تجمع مقابل درب شرکت نیشکر شروع شد. 

بیست‌و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

بیست‌وهشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران زحمتکش نیشکر هفت‌تپه شنبه ۱۰آذر ماه بیست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض خود را در مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش برگزار کردند.

شماری از کارگران نیشکر هفته تپه نیز مقابل این شرکت تجمع کردند و خواستار آزادی نمایندگانشان شدند.

برخی از مزدوران رژیم از استانداری و مجلس ارتجاع با حضور در جمع کارگران تلاش کردند تا آنها را راضی به شکستن اعتصاب خود کنند اما با واکنش خشمگینانه کارگران مواجه شد. کارگران معترض سخنرانی هیات اعزامی رژیم را بر هم زدند و با آنها درگیر شدند.

کارگران پیش‌شرط هر گونه مذاکره‌ای را آزادی نمایندگانشان از زندان و برآورده کردن خواسته‌هایشان تعیین کردند.