در بیست و پنجمین روز اعتصاب، کارگران نیشکر هفت تپه ترفند های سرکوبگرانه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات را پیروزمندانه درهم شکستند + فیلم

  • 1397/09/08

بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و هفدهمین روز اعتراض متوالی امروز پنجشنبه ۸آذر۹۷ در شهر شوش برگزار شد.

این تحصن امروز در حالی برگزار شد که رژیم ضدکارگری آخوندی ترفندهای سرکوبگرانه یی را که از چند روز پیش برای درهم شکستن اعتصاب کارگران با انواع و اقسام تهدیدها و فریبکاریها ِآغار کرده بود امروز به اوج  خود رساند. 

 رژیم آخوندی از صبح امروز فرمانده جنایتکار سپاه شوش را به همراه گله یی از مزدوران بسیجی تحت عنوان دانشجو روانه  محل تجمع کارگران کرده بود تا آنها با فریبکاری وانمود کنند برای حمایت از خواسته های کارگران به محل آمده‌اند. رژیم همچنین چند تن دیگر  از عوامل خود را از جمله یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام سیدراضی به محل تجمع کارگران اعزام کرده بود. سید راضی مزدور شناخته شده رژیم آخوندی در بین کارگران هفت تپه بسیار منفور است و کارگران در تجمعات پیشین بارها با شعار «سیدراضی حیا کن، هفت تپه را رها کن» او را مفتضح نموده اند. هدف رژیم از این لشکر کشی ، راه اندازی یک نمایش عوامفریبانه برای پایان دادن  به اعتراض کارگران بود. 

اما کارگران غیور هفت تپه از همان ابتدا به حضور سرکردگان سرکوبگر اعتراض کرده و با  جدا کردن صفوف خود از  جمع مزدوران بسیجی به شعار دادن علیه آنها پراختند و  این ترفند آخوندی را رسوا کرده و به شکست کامل کشاندند. سخنرانی عوامل رژیم برای جمعیت چند نفره مزدوران حکومتی توسط شعارهای اعتراضی کارگران بارها مختل شد. و کارگران با غریو شعارهای خود اجازه ادامه سخنرانی به عوامل رژیم  را نمی‌دادند. کارگران رو به عوامل سرکوبگر رژیم شعار می دادند کارگر زندانی آزاد باید گردد.

سخنرانی یکی از زنان فرهنگی بازنشسته که از اهواز خود را به محل تجمع کارگران در شوش رسانده بود و با شجاعت از تحص کارگران حمایت کرد بر شور و اعتراض کارگران افزود و نمایش رژیم را به طور کامل رسوا کرد. 

صبح امروز (پنجشنبه ۸ آذر۹۷) همچنین دانشجویان دانشگاه هنر تهران  در حمایت از اعتصاب  کارگران  نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار می‌دادند فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم.

کارگران پلاکاردی با تصویر اسماعیل بخشی نماینده کارگران، در دست دارند که روی آن شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد نوشته شده است.

۰۸۱۷: حمایت رانندگان کامیون از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

 بیست‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۸آذر ۹۷

بیست‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه – ۸آذر ۹۷

۰۷۲۰: کارگران با راهپیمایی به سمت فرمانداری شوش حرکت کردند. آنها شعار می‌دادند: «نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی»و «کارگر زندانی آزاد باید گردد».

کارگران نیشکر هفت‌تپه در پیامی بار دیگر بر خواسته‌های خود که آزادی نماینده کارگران، اسماعیل بخشی و بیرون کشیدن شرکت از دست باندهای غارتگر رژیم است تأکید کردند.

کارگران نیشکر در کانال رسمی تلگرامی هفت‌تپه، مطالباتی که تا کنون محقق نشده را اعلام کردند.

مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه که تابحال محقق نشده است

مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه که تابحال محقق نشده است

حمایت کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
در قسمتی از نامه حمایت کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز آمده است:
سلسله اعتراضات کارگران زحمتکش هفت‌تپه در پی عدم دریافت ۶ماه حقوق خود اعتراضات دامنه داری را آغاز کردند که به‌رغم زندانی شدن تعدادی از آنها، هنوز هم ادامه دارد.
کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در این حرکت حق‌طلبانه در کنار تمامی کارگران زحمتکش و رنجدیده کشور عزیز مان از جمله کارگران هفت‌تپه قرار داشته و ضمن حمایت از خواسته‌های صنفی و حق‌طلبانه کارگران زحمتکش، خواهان پاسخگویی مدیران شرکت به خواسته‌های آنان می‌باشد.

دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند.

دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند

دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند