نوزدهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فولاد اهواز شروع شد + فیلم

  • 1397/09/07

نوزدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز - ۷ آذر۹۷

نوزدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز – ۷ آذر۹۷

کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز چهارشنبه ۷ آذر ۹۷ نوزدهمین روز اعتصاب و اعتراض خود را مقابل استانداری رژیم در اهواز شروع کردند.

-کارگران  پلاکارهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده است: کارگران بیدارند از استثمار بیزارند.

-جمعی از بازنشستگان دانشگاه علوم  پزشکی اهواز در مقابل استانداری خوزستان به کارگران گروه ملی صنایع فولاد پیوستند.

تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مقابل استانداری خوزستان

تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مقابل استانداری خوزستان

نوزدهمین روز اعتراض کارگران گروه ملی صنعت فولاد ۷ آذرماه-خیابان نادری اهواز

در تظاهرات امروز چهارشنبه ۷ آذر کارگران شعار می دادند

 شعار هیهات مناالذله

 هیهات هیهات

 کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد

اهواز تجمع کارگران فولاد و سخنان پرشور یک کارگر در مقابل استانداری رژیم ۷آذرماه

 ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو میکنیم

کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد

اهواز سخنرانی یکی از کارگران فولاد ۷ آذرماه ۹۷

 سخنرانی کریم سیاحی در نوزدهمین روز تظاهرات کارگران فولاد ۷آذر با شعار هیهات مناالذله

استمداد کریم سیاحی از هموطنان برای حمایت از کارگران فولاد اهواز ۷آذر ۹۷

در تجمع  روز گذشته غریب حویزاوی یکی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز طی سخنان پرشوری از جمله گفت ….منِ کارگر دارم بهتون می‌گم اشتباه کردید که فکر کردید صفوف ما را میتونید بشکنید..ماها خریدنی نیستیم…تا شما را رسوا  نکنیم از کف خیابان نمیرویم. تا قطع دست مافیا ما از خواسته‌هایمان دست بر نمیداریم.

کارگران فولاد اهواز روز سه‌شنبه ۶آذر ماه هجدهمین روز تجمع و تظاهرات بزرگ خود را از مقابل استانداری رژیم در اهواز شروع کردند.

کارگران سپس به سمت پل نادری تظاهرات و راهپیمایی کردند و به میدان طالقانی و سپس به خیابان نادری رفتند. کارگران خواستار پرداخت حقوق و سایر مطالبات عقب‌افتاده خود بودند.

در تجمع و تظاهرات کارگران فولاد، زنان شجاع هموطن اهوازی به کارگران پیوستند.

این تظاهرات در شرایطی بود که مأموران یگان ویژه رژیم در باغ فرمانداری اهواز مستقر شده و در حال آماده‌سازی جهت سرکوب کارگران بودند.