هفدهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فولاد/کارگران نیروهای سرکوبگر را پس زدند و جوانان و زنان اهوازی به آنها پیوستند ۵آذر ۹۷+ فیلم

  • 1397/09/05
تظاهرات کارگران فولاد اهواز و حضور نیروهای سرکوبگر

تظاهرات کارگران فولاد اهواز و حضور نیروهای سرکوبگر

هفدهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی فولاد و سیزدهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابانهای شهر اهواز

 با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضورگسترده مأموران انتظامی و پلیس ضدشورش؛کارگران گروه ملی فولاد در خیابانهای شهر اهواز تجمع و راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. کارگران در حالیکه در محاصره انبوه نیروهای سرکوبگر رژیم بودند راهپیمایی خود را آغاز کردند و موفق شدند حلقه محاصره را شکسته و از جلوی استانداری حرکت کرده و به خیابانهای اهواز سرازیر شوند و به مرکز شهر رفتند. در مسیر تظاهرات جمعی از جوانان و زنان اهوازی به کارگران پیوستند و در تظاهرات آنها شرکت کردند.

کارگران شعار می دادند

ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد  میجنگیم میجنگیم

  ام الفساد اهواز همین جاست همین جاست

 دولت مافیا پیوندتان مبارک

ورود کارگران و جوانان اهوازی به مرکز شهر

 نصر من الله وفتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

خوزستان میمیرد ذلت نمیپذیرد

 هیهات مناالذله

اعتصاب کارگران فولاد اهواز ۵ آذر ۹۷و حرکت برای تسخیر مرکز شهر

 اهواز شده فلسطین مردم چرا نشستین

تظاهرات کارگران فولاد اهواز ۵ آذر ۹۷با شعارهای گوناگون

اعتراض کارگران فولاد اهواز ۵آذر ۹۷ با شعار الله اکبر

 زندانی هفت تپه آزاد باید گردد

تظاهرات کارگران فولاد اهواز ۵ آذر ۹۷ با شعار این همه بی عدالتی هرکز ندیده ملتی

ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم

خبرها