تظاهرات در کپنهاگ – مقابل پارلمان دانمارک در محکومیت تروریسم دیکتاتوری، آخوندی

 

تظاهرات در کپنهاگ – همبستگی با اعتراضات زحمتکشان و قیام مردم ایران 
فراخوان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی و اخراج مأموران و مزدوران رژیم از اروپا

https://player.vimeo.com/video/302494524?title=0&byline=0

روز جمعه دوم آذرماه، ۲۳نوامبر ۲۰۱۸، ایرانیان آزاده تظاهراتی را در کپنهاگ در مقابل پارلمان دانمارک، در محکومیت توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی برگزار کردند.

در این تظاهرات که با حضور و سخنرانی شماری از شخصیت‌ها و نمایندگان پارلمان دانمارک برگزار شد، تظاهرکنندگان به لیست گذاری تروریستی وزارت اطلاعات، بستن لانه‌های جاسوسی رژیم و اخراج مزدوران و عوامل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران فراخوان دادند.

شرکت‌کنندگان در تظاهرات کپنهاگ، همبستگی خود را با قیام و اعتراضات کارگران و کشاورزان و دیگر اقشار زحمتکش و به ستوه آمده مردم ایران ابراز کردند و جامعه جهانی را به محکومیت دیکتاتوری آخوندی به‌عنوان رژیم رکورددار اعدام در جهان و به حمایت از خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک فراخواندند.