تجمع و تظاهرات کارگران فولاد اهواز و درگیری با نیروهای سرکوبگر+فیلم

  • 1397/09/03

تجمع و تظاهرات کارگران فولاد اهواز

تجمع و تظاهرات کارگران فولاد اهواز

کارگران فولاد اهواز از ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۳ آذرماه مقابل استانداری رژیم تجمع و تظاهرات خود را آغاز کردند.

کارگران معترض سپس به سمت پل سفید حرکت کردند.

مأموران  سرکوبگر نیروی انتظامی در  وحشت از گسترش تظاهرات کارگران به آنها حمله کردند و تلاش کردند مانع تظاهرات آنها شوند.

مأموران جنایتکار همچنین  تعدادی از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما کارگران فولاد با اتحاد و یکپارچگی مقاومت کردند و نیروی سرکوبگر رژیم را وادار به عقب نشینی کردند. کارگران سپس در خیابان نادری اهواز به تظاهرات خود ادامه دادند.

کارگران شعار می‌دهند

می ایستیم میمیریم حقمونو می گیریم

نصر من الله و فتح قریب. مرگ برا ین دولت مردم فریب

دو لت. مافیا. پیوندتان مبارک

ما کارگران فولاد. علیه ظلم و بیداد. می‌جنگیم

هم شهری باغیرت حمایت حمایت

هیهات مناالذله

درگیری با نیروهای سرکوبگر روی پل

درگیری با نیروهای سرکوبگر روی پل

شعار کارگران خشمیگین فولاد اهواز در‌برابر بانک ملی:

دولت، مافیا، پیوندتان مبارک

همشهری با‌غیرت، حمایت حمایت