هجدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد+ فیلم و عکس

  • 1397/09/01

تجمع اولیه کارگران نیشکر هفت‌تپه در هجدهمین روز اعتصاب و دهمین روز تجمع در شهر شوش شکل گرفت.

کارگران با در دست گرفتن پلاکاردی در خیابانهای شهر در حال حرکت به سمت فرمانداری شهر شوش هستند.

اعتصاب کارگران هفت‌تپه برای پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد و اخراج بخش خصوصی نا کارآمد و آزادی نمایندگان خود، مسلم ارمند.اسماعیل بخشی.حسن فاضلی.و محمد خنیفری ادامه دارد.

۰۹۲۰: تصاویری از کارگران نیشکر هفت تپه در هجدهمین روز: 

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه- شعار خصوصی‌سازی دشمن کارگر - اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه- شعار خصوصی‌سازی دشمن کارگر – اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه- شعار خصوصی‌سازی دشمن کارگر - اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه- شعار خصوصی‌سازی دشمن کارگر – اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه- شعار خصوصی‌سازی دشمن کارگر - اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه- شعار خصوصی‌سازی دشمن کارگر – اول آذر ۹۷

۰۸۲۰: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در هجدهمین روز – اول آذر۹۷

 ۰۸۱۶: تجمع  کارگران نیشکر هفت  تپه با  شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه - شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه – شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

 ۰۸۱۰: کارگران مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش شعار می‌دهند کارگر زندانی آزاد باید گردد.

 ۰۷۱۰: تصاویری از تجمع کارگران معترض نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری رژیم در شوش:

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه -اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه -اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه -اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه -اول آذر ۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش ۱آذر۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش ۱آذر۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش ۱آذر۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش ۱آذر۹۷

مریم رجوی به کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه درود  فرستاد:

View image on Twitter

View image on Twitter

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

درود بر کارگران فولاد و مردم شجاع اهواز که با تظاهرات گسترده و با شعار کارگر می‌میرد ذلت نمیپذیرد بر استمرار اعتصاب و اعتراض تا گرفتن حق مسلم کارگران تاکید کردند. عموم هموطنان بويژه جوانان را به حمايت از كارگران #نیشکر_هفت‌تپه و #فولاد_اهواز فراميخوانم #اعتصاب_سراسری#ایران

670

715 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش ۱آذر۹۷

تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش ۱آذر۹۷

روز گذشته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از کارگران خواسته بود که امروز پنجشنبه اول آذر مقابل فرمانداری شوش تجمع کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشت:

امروز کارگر هفت‌تپه به‌خوبی آگاه است که تنها با اتکا به اتحاد و همدلی به خواسته‌ها و مطالبات بر حقش دست خواهد یافت بر همین اساس فردا پنجشنبه اول آذر ماه ۹۷ساعت ۸صبح در مقابل فرمانداری شوش با همراهی همشهریان و خانواده‌های خود «به‌صورت کاملا مسالمت‌آمیز و بدون حضور در سطح شهر» بار دیگر خلع ید بخش خصوصی نالایق و آزادی همکارانمان را فریاد خواهیم زد.

ما کارگران هفت‌تپه آگاهیم که خواسته اصلی همکاران در بندمان و در رأس آنها آقای بخشی در حال حاضر نه آزادی از بند، بلکه خلع ید بخش خصوصی می‌باشد فلذا فردا و فرداها « با بخشی یا بدون بخشی» « با حقوق یا بدون حقوق» اعتصاب مسالمت‌آمیز خود را تا خلع ید این بخش خصوصی نالایق ادامه خواهیم داد.