تظاهرات کارگران فولاد در خیابانهای اهواز – تظاهرات در تهران به حمایت از کارگران فولاد اهواز + فیلم

  • 1397/08/30