هماهنگ کننده ضدتروریسم وزارت‌خارجه آمریکا: دیپلمات رژیم ایران در پی بمب‌گذاری در گردهمایی پاریس بود

  • 1397/08/23

ناتان سیلز هماهنگ کننده ضدتروریسم وزارت‌خارجه آمریکا

ناتان سیلز هماهنگ کننده ضدتروریسم وزارت‌خارجه آمریکا

ناتان سیلز هماهنگ‌کننده ضدتروریسم وزارت‌خارجه آمریکا، در مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک -۲۳آبان۹۷، در رابطه فعالیتهای تروریستی رژیم ایران در اروپا گفت: توطئه‌های تروریستی مورد حمایت رژیم ایران در غرب اروپا یک عامل تغییر دهنده در معادلات است و یا این‌که باید تغییردهنده معادلات به چند دلیل زیر باشد:

اول به‌خاطر گستاخانه بودن آنها و دوم به‌خاطر آنچه که از دست درازی ایران روشن می‌کند.

وی افزود: در همین لحظه رژیم ایران تلاش دارد که اروپا و سایرین را در سراسر جهان فریب دهد که در توافق اتمی ناقص آنها باقی بمانند.

همآهنگ کننده ضدتروریسم وزارت‌خارجه آمریکا گفت: نیروهای نیابتی رژیم ایران فعالیتهای تروریستی را در سراسر این قاره انجام می‌دهند این خود هرآن چه راکه لازم است در مورد ماهیت رژیم ایران بدانیم را به ما می‌گوید و این‌که چقدر این امر در اعتقاد آن در متعهد بودن به تروریسم نقش اساسی دارد. به‌دلیل دیگری هم آن‌را عامل تغییر دهنده معادلات می‌خوانیم زیرا به ابعادی از توانمندیهای رژیم ایران که در اروپا علنی شده است برمی گردد.

توطئه تروریستی رژیم ایران در گردهمایی مقاومت در پاریس

ناتان سیلز در رابطه با توطئه بمب‌گذاری خنثی شده رژیم ایران در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس با اشاره به دستگیری دیپلمات رژیم ایران گفت: توطئه بمب‌گذاری یک گردهمایی در خارج پاریس تنها محدود به فرانسه نبود شما یک « دیپلمات» ایران را دارید، یک مقام ایرانی را در اتریش که مامورانی را که در بلژیک مستقر می‌باشند را اداره می‌کرده است. او به لوگزامبورگ و غرب آلمان سفر کرده بود و مجددا، به بلژیک بازگشته بود که تماماً به‌خاطر بمب‌گذاری یک گردهمایی در پاریس بود.

توطئه تروریستی رژیم در دانمارک

همآهنگ کننده ضدتروریسم وزارت‌خارجه آمریکا در رابطه با توطئه تروریستی رژیم در دانمارک گفت: فکر می‌کنم توطئه اخیر در دانمارک هم اثر انگشت مشابهی از ایران را نشان می‌دهد. جایی که توطئه‌یی در دانمارک بود که در آن یک ایرانی نروژی با اصلیت ایرانی شرکت داشت.

به همین منوال من فکر می‌کنم حمله پاریس در ۲۰۱۵و حمله بروکسل در ۲۰۱۶که علامت هشداری برای اروپا در مورد تهدیدهایی که از جانب داعش بود، فکر می‌کنم توطئه‌هایی که امروزه در غرب اروپا شاهدیم باید که هشدار مشابهی برای متحدان اروپایی ما در مورد تهدیدات تروریستی باشد که توسط تهران اعمال می‌شود