اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز وارد پنجمین روز شد

1397/08/23

کارگران فولاد اهواز امروز چهارشنبه ۲۳آبان۹۷، بار دیگر در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران شعار می‌دادند: کارگر خوزستانی اتحاد اتحاد

بستن مسیر جهانگیری توسط کارگران فولاد اهواز

روز گذشته جمعی از کارگران فولاد اهواز همزمان با تجمع کارگران در مقابل استانداری رژیم، در ورودی مجتمع ورزشی اهواز مسیر عبور خودروی اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی را بستند.

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در مورد اعتصابات و اعتراضات اقشار مختلف میهن در روز سه‌شنبه ۲۲آبان گفت:

تحصن_معلمان، اعتصاب رانندگان و تظاهرات غارت‌شدگان در چهارگوشه میهن طنین‌انداز است.کارگران خشم خود را با راهپیمایی در خیابانها فریاد کردند.این صدای ملتی بپا خاسته است که در طنین شعارهای کارگران هفت‌تپه به گوش می‌رسد:«ما همه با هم هستیم، ملت بی‌شکستیم». این قیامی است تا پیروزی.

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

#تحصن_معلمان ، اعتصاب رانندگان وتظاهرات غارت‌شدگان درچهارگوشه میهن طنین انداز است.کارگران خشم خود را با راهپیمایی درخیابانها فریاد کردند.این صدای ملتی به پاخاسته است که در طنین شعارهای کارگران هفت‌تپه به گوش می‌رسد:«ما همه با هستیم، ملت بی شکستیم». این قیامی است تا پیروزی. #ایران

685

Twitter Ads info and privacy

697 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

چهارمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

روز سه‌شنبه ۲۲آبان ۹۷ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای چهارمین روز متوالی در مقابل درب استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند. کارگران شعار می‌دادند:

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پس از ۴روز تحصن و تجمع مقابل استانداری رژیم در اهواز

در خیابانهای این شهر اقدام به تظاهرات کردند.

آنها شعار میدادند کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

هیهات مناالذله   هیهات مناالذله

«دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست
نه قاضی نه دولت نیستن  به فکر ملت
نه تهدید نه  زندان دیگه  فایده  نداره
دستهای پشت پرده  با کارخونه  چی کرده»

سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز

از صبح روز دوشنبه ۲۱آبان۹۷، کارگران گروه ملی فولاد اهواز سومین روز از اعتصاب خود را برگزار کردند.

کارگران اعتصاب کننده در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه رژیم آخوندی شعار دادند.

کارگران شعار دادند:

«حسین حسین شعارشون، دزدیها افتخارشون» 

دومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز یکشنبه ۲۰آبان۹۷ برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق و همچین وضعیت نابسامان کارخانه تجمع کردند.

کارگران خشمگین شعار می‌دادند:

سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه

ذلت نمی‌پذیریم حقمونو می‌گیریم

دستای پشت پرده با کارخونه چه کرده

کارگران همچنین شعار میدادند:

سوریه را رها کن  فکری بحال ماکن
ای رهبر….  مافیا  آزاده
عزا عزاست امروز  روز  عزاست امروز  زندگی کارگر  رو به فناست امروز
مال حلال خوردیم ذلت نمی‌پذیریم

بخشی از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران شنبه ۱۹ آبان۹۷  در رابطه با  اعتصاب و اعتراض کارگران و  کامیونداران:

کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز روز شنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری رژیم در این شهر دست به اعتراض زدند. آنها شعار می‌دادند:‌این همه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی؛ حسین حسین شعارشان، دزدیها افتخارشان؛ دستهای پشت پرده با کارخانه چه کرده؟

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به عزم و اراده رانندگان زحمتکش کامیون، کشاورزان محروم اصفهان، کارگران ستمدیده نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و دیگر اعتصاب گران در سراسر کشور درود فرستاد و عموم هموطنان به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنان فراخواند و گفت فقر و تورم و بیکاری و فساد ارمغان فاشیسم دینی برای کشور ماست و تا این رژیم قرون وسطایی بر سرکار است ادامه خواهد یافت.

روز شنبه ۱۹ آبان۹۷، اعتصاب و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل ساختمان استانداری رژیم در اهواز برگزار شد.

کارگران خشمگین شعار می‌دهند:

این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی

حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون

دستای پشت پرده با کارخونه چه کرده