تظاهرات اشرف نشانها در اسلو و وین در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت تروریسم آخوندی

 

اکسیون حامیان مقاومت روزهای  جمعه و شنبه  در اسلو پایتخت نروژ در مقابل پازلمان این کشور،  در حمایت از کانونهای شورشی و قیام و همچنین محکومیت اعمال تروریستی رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی و اکسیون هواداران مقاومت ایران در وین پایتخت اتریش، برای اعلام حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران و علیه رژیم سرکوبگر و غارتگر آخوندی در ایران.

اسلو- نروژ

وین- اتریش