تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران و رشت: غارتگری، اختلاس، حاصل کار مسئولین

  • 1397/08/22

روز سه‌شنبه ۲۲آبان ۹۷ غارت‌شدگان کاسپین تهران در اعتراض به غارت دارایی‌شان در مقابل قوه قضاییه رژیم  تجمع کرده و سپس به سمت میدان ولیعصر راهپیمایی کردند.

آنها  شعار می‌دادند:

دزدا  با  هم همدستند دور قانون رو بستند
غارتگری اختلاس حاصل  کار مسئولین
سرقت دارایی ما بدست بانک مرکزی
سپرده‌های  مردم آزاد باید گردد
عدالت  و عدل علی  کجا  رفت
پولامون  دزدیدن  دروغ میگن پس دادند
جیبهای ما را که زدند بعدی اش  شمایید  هموطن

 

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران -۲۲آبان۹۷

 

روز سه‌شنبه۲۲آبان۹۷غارت‌شدگان(مالباختگان) مؤسسه کاسپین در رشت در اعتراض به غارت پول و سپرده‌هایشان و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم مقابل شعبه‌ این مؤسسه در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.