اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد هفتمین روز شد

  • 1397/08/20

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه ۲۰آبان ۹۷برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز گذشته در اطلاعیه‌یی نوشت:

کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز برای ششمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در داخل شرکت به اعتصاب خود ادامه دادند. جمعی از آنها اعتراض خود را به داخل شهر کشاندند تا صدای مظلومیت و خواستهای خود را به گوش مردم برسانند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، به عزم و اراده رانندگان زحمتکش کامیون، کشاورزان محروم اصفهان، کارگران ستمدیده نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و دیگر اعتصاب گران در سراسر کشور درود فرستاد و عموم هموطنان به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنان فراخواند و گفت فقر و تورم و بیکاری و فساد ارمغان فاشیسم دینی برای کشور ماست و تا این رژیم قرون‌وسطایی بر سرکار است ادامه خواهد یافت.

ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

روز شنبه ۱۹آبان۹۷جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه، در ششمین روز اعتصاب خود، اعتراضشان را به داخل شهر کشاندند.

کارگران با کشاندن اعتراض و اعتصاب خود به داخل شهر می‌خواهند تا صدای مظلومیتشان و ستمی که به آنها می‌شود توسط مردم شنیده شود.

جمع دیگری از کارگران در داخل شرکت به اعتصاب خود ادامه دادند.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه

روز گذشته همچنین اعتراضات دیگر توسط کارگران و اقشار مردم در شهرهای میهن شکل گرفت:

تجمع کارگران پروژه خط شش قطار شهری تهران

کارگران پروژه خط شش قطار شهری تهران؛ روز شنبه ۱۹آبان۹۷در مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت در منطقه مرزداران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن۲ماه حقوق عقب‌افتاده و وعده‌های عمل نشده بار دیگر تجمع کردند. کارگران پروژه خط شش قطار شهری تهران روز ۱۴آبان نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند بودند.

در این تجمع اعتراضی یکی از کارگران در رابطه با وضعیت بد معیشتی کارگران و پرداخت نشدن مطالبات کارگران گفت:

وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان برای تأمین معاش خود ناتوان شده‌اند. کارفرما، مرتباً وعده پرداخت بخشی از مطالبات را در روزهای آینده می‌دهد.

شب عید امسال منهای مشکلات خانوادگی دستمان خالی بود و جوابگوی نیازهای خانواده‌هایمان نبودیم. سؤال ما این است که گرفتن عیدی بعد از گذشن ۸ماه آیا خسارت‌های روحی خانواده‌هایمان را برطرف می‌کند؟ آیا این پول پاسخگوی جوابگوی لحظاتی خواهد بود که شاهد اشک چشمان تک‌تک اعضای خانواده‌هایمان پای سفره خالی هفت سین بودیم.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شادگان

جمعی از کارگران شهرداری شادگان روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده در مقابل در ورودی استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند و خواستار مطالبات خود شدند.

شادگان.اعتراض کارگران شهرداری ۱۹آبان ۹۷

شادگان.اعتراض کارگران شهرداری ۱۹آبان ۹۷

کارون: تجمع اعتراضی مردم در کوت عبدالله

جمعی از ساکنان کوت عبدالله در شهرستان کارون در استان خوزستان روز شنبه در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به تداوم آبگرفتگی خیابانها و معابر به‌دلیل نارسایی شبکه‌های فاضلاب و دفع آبهای سطحی و آلودگی محیط تجمع کردند.

کارون.تجمع اعتراضی مردم کوت عبدالله

کارون.تجمع اعتراضی مردم کوت عبدالله

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل مجلس ارتجاع

دانشجویان مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند و به وضعیت پذیرش خود در رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعتراض کردند.

دانشجویان معترض می‌گویند:‌ دانشگاه آزاد با بی‌توجهی به نمره قبولی هر داوطلب، برخی را پذیرفته و برخی دیگر را از تحصیل در این دانشگاه محروم کرده‌اند.

اصفهان: تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی

رانندگان تاکسی در اصفهان در اعتراض به گرانی قطعات یدکی و سطح درآمد پایین تجمع کردند.

رانندگان تااکسی شعار می‌دادند:

تاکسیرانی نگاه کن فکری به‌حال ما کن