اعتصاب بازار در بخشهایی از بازار ۱۵خرداد تهران

  • 1397/08/20

اعتصاب بازار - عکس از آرشیو

اعتصاب بازار – عکس از آرشیو

امروز یکشنبه ۲۰آبان ماه، در تهران، در بازار ۱۵خرداد، بازاریان، بخشهایی از مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند. بازار خیابان پانزده خرداد شامل فروشگاههای فروش ابزاری خشک بار چسب و نایلون و پوشاک است.

روز شنبه ۱۹آبان بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف اعتصاب کرده، بازار را تعطیل و مغازه‌های خود را بستند. در تهران در بازار ۱۵خرداد بخشهایی از مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند.

در بیرجند در بازار بزرگ این شهر کسبه مغازه‌های خود را بستند. علاوه بر بازار بزرگ شهر مغازه‌داران در سطح شهر بیرجند نیز تعطیل کرده و از باز کردن محل کسب و کارشان خودداری کردند.

در سبزوار مغازه‌داران و کسبه در خیابان دادگستری به سمت نجار آباد دست به اعتصاب زده و محلهای کسب و کارشان را باز نکردند.

در شهر آستارا نیز مغازه‌داران این شهر در اعتراض به احتکار کالاها توسط تجار بزرگ وابسته به دولت مغازه‌ها را بسته و تعطیل کردند.