هاشم خواستار پس از آزادی از زندان: تا جان در بدن دارم از جنبش آزادیخواهی حمایت می‌کنم

  • 1397/08/19

هاشم خواستار به  همراه همسرش  صدیقه  مالکی‌فرد

هاشم خواستار به همراه همسرش صدیقه مالکی‌فرد

هاشم خواستار، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان مشهد، که در تاریخ ۱آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات رژیم آخوندی ربوده و به بخش روانی بیمارستان ابن‌سینای این شهر منتقل شده بود، بعد ازظهر امروز شنبه ۱۹آبان آزاد شد. سید هاشم خواستار ۱۸روز را به‌صورت زندانی همراه با چند روز اعتصاب غذا در بیمارستانی روانی ابن سینا گذراند.

هاشم خواستار بعد از آزادی در پیامی به مردم و فرهنگیان نوشت:

ملت قهرمان ایران، همت و آگاهی و بیداری شما باعث آزادیم شد. قسم به قلم که به جنبش آزادیخواهی شما خیانت نکنم و تا جان در بدن دارم از جنبش آزادیخواهی شما حمایت کنم. از شما ملت قهرمان ایران بی‌نهایت سپاسگزارم و امیدوارم این حمایتتان را از زندانیان دیگر دریغ نکنید.

شرح مفصل داستان آدم‌ربایی‌ام را به‌زودی به شما ملت قهرمان ایران گزارش خواهم داد.

سید هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران. ۱۹ آبان ۹۷

دستگیری هاشم خواستار

به‌دنبال تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲و ۲۳مهرماه رژیم آخوندی، در وحشت از ادامه اعتصابها و اعتراضات، اقدامها و تدابیر سرکوبگرانه علیه فرهنگیان را شدت بخشیده است. وزارت اطلاعات، ادارات حراست و اطلاعات پاسداران در استانهای مختلف کشور شماری از معلمان را بازداشت یا احضار کرده و به پرونده‌سازی برای آنها مبادرت کرده‌اند.

روز سه‌شنبه اول آبان آقای هاشم خواستار فعال سرشناس حقوق معلمان که پیش از این بارها دستگیر و زندانی شده است، در یک اقدام جنایتکارانه توسط اطلاعات پاسداران ربوده و سپس به‌عنوان بیمار روانی به بیمارستان ابن سینای مشهد منتقل شده است. انتقال به «بیمارستان روانی» پس از افشای آدم‌ربایی، هدفی جز سرپوش گذاشتن بر جنایت ندارد.

در تاریخ ۳آبان ماه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌یی نوشت: « مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی را به محکومیت قاطع اقدامهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی علیه فرهنگیان و معلمان و اقدام فوری برای آزادی آقای خواستار فرامی‌خواند و از سندیکاها و اتحادیه‌های معلمان و فرهنگیان و دانشجویان در کشورهای مختلف جهان می‌خواهد از اعتراضات و خواستهای به حق معلمان ایران حمایت کنند.»

اعتراضهای مردمی به دستگیری هاشم خواستار

دهها تن از مردم مشهد همراه با اعضای خانواده آقای هاشم خواستار، مسئول کانون صنفی معلمان در مشهد بعد ازظهر روز دوشنبه ۱۴آبان ۹۷در اعتراض به ربودن و زندانی کردن هاشم خواستار در مقابل بیمارستان ابن سینا تجمع کردند.
پسر آقای هاشم خواستار در دقایق اول شکل‌گیری تجمع اعتراضی، توسط مأموران سرکوبگر انتظامی و گارد ضدشورش که در محل حاضر شده بودند، دستگیر شد.
همسر آقای خواستار نیز اعلام کرد من این قدر اینجا می‌مانم تا همسرم را آزاد کنید. اما مأموران سرکوبگر رژیم وی را دستگیر کرده و با خود به محل نامعلومی بردند.

اما با اوجگیری اعتراضها عناصر اطلاعاتی و سرکوبگر ابتدا ناچار شدند که همسر و خانواده هاشم خواستار را آزاد کنند و امروز نیز آقای هاشم خواستار را پس از ۱۸روز بازداشت آزاد کردند.