ادامه اعتصاب و اعتراض کامیونداران، کارگران، بازاریان و کشاورزان در شهرهای مختلف کشور

خانم رجوی با درود به اعتصاب گران گفت تا این رژیم بر سرکار است فقر و تورم و بیکاری ادامه دارد

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

روز شنبه ۱۹آبان (۱۰نوامبر) رانندگان زحمتکش خودروهای سنگین و کامیونداران دهمین روز از دور جدید اعتصاب خود را در شهرهای مختلف کشور پشت سر می‌گذارند. پیش از این رانندگان در ماههای خرداد، مرداد و مهر به‌خاطر شرایط وخیم معیشتی، پایین بودن نرخ حمل بار، گرانی شدید قطعات یدکی، شرایط سخت بیمه و…دست به اعتصاب زده بودند. اعتصاب مهر ماه ۲۱روز به طول انجامید.

رانندگان در چهارمین دور اعتصاب خود علاوه بر خواستهای قبلی خواهان آزاد شدن همکاران‌شان هستند که در سومین دور اعتصاب دستگیر شدند. رژیم با انواع فشارها و تهدیدها درصدد جلوگیری از شکل‌گیری این اعتصاب بود.

کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز برای ششمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در داخل شرکت به اعتصاب خود ادامه دادند. جمعی از آنها اعتراض خود را به داخل شهر کشاندند تا صدای مظلومیت و خواستهای خود را به گوش مردم برسانند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز روز شنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری رژیم در این شهر دست به اعتراض زدند. آنها شعار می‌دادند:‌این همه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی؛ حسین حسین شعارشان، دزدیها افتخارشان؛ دستهای پشت پرده با کارخانه چه کرده؟

کارگران پروژه خط شش قطار شهری تهران نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

بخشهایی از بازار و مغازه‌داران خیابان ۱۵خرداد تهران در اعتراض به گرانی و نداشتن جنس و مشتری دست به اعتصاب زده و از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند.

کشاورزان محروم شهرها و روستاهای اطراف اصفهان مانند قهدریجان. ورزنه، نجف آباد، خوراسگان و… به تظاهرات و تحصن خود در اعتراض به محرومیت از حق آبه‌ها و شرایط دشوار معیشتی‌شان ادامه دادند. آنها از جمله شعار می‌دادند: «هیهات من الذله»؛ «آب زاینده رود حق مسلم ماست».

آخوند علم الهدی، عضو مجلس خبرگان رژیم و نماینده خامنه‌ای در مشهد روز جمعه ۱۸آبان، اعتراف کرد: «تورم قریب ۴۰درصد آنهم تورمی که بر اثر رکود به‌وجود آمده اقتصاد را به‌صورت یک ویرانه در آورده…. این وضع کارگران ما است که بیکار شدند با چند سر عائله بدون رزق و روزی باقی ماندند و کارگران معادن که در سخت‌ترین وضعیت زندگی می‌کنند در دل آن خاک و معدن کار می‌کنند حقوق روزمره اینها را نمی‌دهند».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به عزم و اراده رانندگان زحمتکش کامیون، کشاورزان محروم اصفهان، کارگران ستمدیده نیشکر هفته تپه و فولاد اهواز و دیگر اعتصاب گران در سراسر کشور درود فرستاد و عموم هموطنان به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنان فراخواند و گفت فقر و تورم و بیکاری و فساد ارمغان فاشیسم دینی برای کشور ماست و تا این رژیم قرون وسطایی بر سرکار است ادامه خواهد یافت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ آبان ۱۳۹۷(۱۰ نوامبر ۲۰۱۸)