اعتصاب رانندگان کامیون امروز پنجشنبه، نوزدهمین روز + فیلم و عکس

  • 1397/07/19

مبارکه.پایانه.اعتصاب کامیونداران

مبارکه.پایانه.اعتصاب کامیونداران

روز پنجشنبه ۱۹مهرماه، اعتصاب کامیون‌داران زحمتکش نوزدهمین روز خود را سپری می‌کند. خبرهای رسیده حاکی از استمرار اعتصاب در شهرهای مختلف از جمله در اردبیل، اصفهان، مبارکه، زرین شهر، بندر موسوم به امام و شیراز است.

شیراز - اعتصاب رانندگان کامیون - ۱۹مهر۹۷

شیراز – اعتصاب رانندگان کامیون – ۱۹مهر۹۷

روز پنجشنبه ۱۹مهرماه رانندگان اعتصابی اردبیل و مبارکه در اعتراض به گرانی قطعه و کم بودن نرخ کرایه در پایانه بار این شهرها دست به تجمع و اعتراض زدند.

اردبیل.تجمع اعتراضی رانندگان - ۱۹مهر۹۷

اردبیل.تجمع اعتراضی رانندگان – ۱۹مهر۹۷

روز چهارشنبه ۱۸مهر۹۷ رانندگان و کامیون‌داران اعتصابی اصفهانی در شاپور جدید از مقابل محل اعلام بار شهری در خیابان باباگلی راهپیمایی کردند.

پایانه مبارکه - اعتصاب کامیون‌داران - ۱۹مهر۹۷

پایانه مبارکه – اعتصاب کامیون‌داران – ۱۹مهر۹۷

روز چهارشنبه هجدهم مهر ماه رانندگان زحمتکش کامیون و خودروهای سنگین هجدهمین روز اعتصاب خود را سپری کردند. گزارشها حاکی از ادامه اعتصاب در بسیاری از شهرها از جمله اصفهان، لنجان، مبارکه، زرین شهر، شهرضا، تبریز، شهرکرد، بندر موسوم به امام، دیزیچه، دورود و بندرعباس است.

اعتصاب کامیون‌داران در ۱۸روز گذشته در ۳۲۰شهر گسترش یافته است.

صبح چهارشنبه ۱۸مهر رانندگان اعتصابی کامیون و تریلی‌داران در اصفهان، زرین شهر و مبارکه در اعتراض به عدم پاسخگویی به‌ درخواستهایشان، در مقابل استانداری و فرمانداری رژیم در این شهرها دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند.

کارگزارن رژیم غارتگر آخوندی با ارسال پیامک به برخی از کامیون‌داران اعتصابی و معترض مبارکه آنها را به سوزاندن کارت هوشمند تهدید کرده و از آنها خواسته‌اند تا خود را به اطلاعات رژیم معرفی کنند.

علاوه بر این رژیم آخوندی در شهرهای مختلف، با ارسال پیامک‌هایی رانندگان اعتصابی را به قطع سهمیه سوخت تهدید کرد. اما کامیون‌داران اعتنایی به این تهدیدهای رژیم نکرده و به اعتصاب خود ادامه داده‌اند.

عضو مجلس رژیم: پایانه مبارکه شده پارکینگ

زهرا سعیدی عضو مجلس ارتجاع ضمن اعتراف به اعتصاب رانندگان کامیون در ۲۰روز گذشته گفت دیروز رفتم مبارکه می‌بینم که تابلوی پایانه آمده پایین و شده پارکینگ.

در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتکش کامیون و خودروهای سنگین که به ۳۲۰شهر گسترش پیدا کرده است، روز گذشته ۱۸مهر۹۷عضو مجلس ارتجاع در رابطه با اعتصاب کامیون‌داران و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم به خواسته آنها گفت: نزدیک به ۲۰روز است که کامیون‌داران دارند اعتراض می‌کنند ولی ما برای آنها چه کردیم؟

 به رانندگان قول دادیم و یک جور دیگر راهشان را بستیم

عضو مجلس رژیم اضافه کرد صبورترین و زحمتکش ترین اقشار صنف رانندگان هستند، در کرمانشاه کامیوندارها هر آنچه در توان داشتند برای زلزله‌زدگان گذاشتند حتی از پول زن و بچه‌شان زدند. ولی ای کاش دردشون را می‌شنیدیم. فقط بهشون قول دادیم. آنموقع هم که آنها راه می‌آیند متأسفأنه یک جور دیگه سرراهشان را می بندیم.

عضو مجلس ارتجاع به شانه خالی کردن نهادی مختلف حکومت آخوندی از پاسخگویی به خواسته‌های رانندگان کامیون اشاره کرد و گفت: «مسئول مستقیم رسیدگی به امور کامیون‌داران تو این کشور در دولت چه کسی است؟ به وزارت راه می‌گیم میگه وزارت صنعت، به وزارت صنعت می‌گیم، می‌گه ب وزارت جهاد، به وزارت جهاد می‌گیم به وزارت کشور سوق میده».

تابلوی پایانه مبارکه آمده پایین شده پارکینگ

زهرا سعیدی عضو مجلس ارتجاع افزود: دیروز رفتم تو شهرستانم می‌بینم که تابلوی پایانه آمده پایین شده پارکینگ می‌بینم که درد به دردشون اضافه می‌کنیم.