مسدود کردن خط آهن رفسنجان توسط کارگران، اعتراض و اعتصاب در سایر شهرهای ایران

  • 1397/05/17

رفسنجان – ‌مسدود کردن خط آهن توسط کارگران معترض

کارگران راه‌آهن احمدآباد رفسنجان روز چهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود خط آهن را مسدود کردند. کارگران معترض تراکتهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود:«ماگرسنه‌ایم» و «سفره ما نان ندارد» و «ما امنیت شغلی نداریم».

رفسنجان.مسدود کردن خط آهن توسط کارگران معترض راه‌آهن - ۱۷مرداد۹۷

رفسنجان.مسدود کردن خط آهن توسط کارگران معترض راه‌آهن – ۱۷مرداد۹۷

سردشت – تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

جمعی از کارگران شهرداری سردشت صبح امروز چهارشنبه ۱۷مرداد، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاد و حق بیمه دست از کار کشیدند و تجمع کردند. یکی از کارگران معترض با اشاره به این‌که ماه‌هاست به همه اقوام و آشنایان و کسبه محل بدهکاریم، گفت: آیا خود مسئولان می‌توانند در این اوضاعِ گرانی چند ماه بدون دستمزد سر کنند که از کارگران توقعِ صبر و تحمل دارند؟!

نقده – ‌تجمع چغندرکاران در کارخانه قند

چغندرکاران در کارخانه قند نقده روز چهارشنبه چهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان معترض خواستار پولهای به غارت رفته خود هستند ولی کارگزاران دزد و غارتگر رژیم در این کارخانه می‌گویند فعلاً خبری از پول نیست.

نقده.تجمع چغندرکاران در کارخانه قند - ۱۷مرداد۹۷

نقده.تجمع چغندرکاران در کارخانه قند – ۱۷مرداد۹۷

مشهد – ‌تحصن غارت‌شدگان پدیده شاندیز

غارت‌شدگان پدیده شاندیز در مشهد برای هفتمین شب به تحصن خود ادامه دادند. غارت‌شدگان متحصن اعلام کردند تا زمانی که، به حق خودشان دست پیدا نکنند به تحصن ادامه خواهند داد.

روز گذشته در جریان تحصن غارت‌شدگان پدیده شاندیز در مشهد، مأموران رژیم قصد دستگیری چند تن از غارت‌شدگان و ایجاد فضای رعب و وحشت داشتند که با مقاومت و ایستادگی تحصن کنندگان وادار به عقب‌نشینی شدند.

کنگان – اعتصاب کارگران شرکت سینا گستر فاز۱۳ پارس جنوبی

در کنگان در (استان بوشهر) کارگران شرکت سینا گستر فاز۱۳پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.

کنگان.اعتصاب کارگران شرکت سینا گستر - ۱۷مرداد۹۷

کنگان.اعتصاب کارگران شرکت سینا گستر – ۱۷مرداد۹۷

شاهرود – بیستمین روز اعتصاب کارگران راه‌آهن

در شاهرود کارگران راه‌آهن بیستمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به ۴ماه حقوق پرداخت نشده و حق بیمه در اعتصاب به‌سر می برند

مشهد – ادامه اعتصاب کارگران راه‌آهن

در مشهد کارگران راه‌آهن در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب‌افتاده و حق بیمه به اعتصاب خود ادامه دادند و از حرکت قطار مشهد به ساری جلوگیری کردند

مشهد،اعتصاب کارگران خط و ابنیه راه_آهن ۱۷مرداد۹۷

مشهد،اعتصاب کارگران خط و ابنیه راه_آهن ۱۷مرداد۹۷

آزادشهر – تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت اقتصادی پرهام

در آزادشهر در (استان گلستان) غارت‌شدگان شرکت اقتصادی پرهام تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان که در میدان مرکزی شهر تجمع کرده بودند با مسدود کردن میدان مرکزی، عبور و مرور خودروها را مختل کردند.